Wanneer je als sportvereniging werknemers in dienst hebt, dan ben je voor hen aansprakelijk. Dit is de zogenaamde werkgeversaansprakelijkheid. Als werkgever heb je een grote verantwoordelijkheid tegenover je werknemers. Je dient je niet alleen bewust te zijn van potentiële gevaren op de werkvloer, je moet er ook op anticiperen.

Aansprakelijkheid als werkgever

Je bent als werkgever aansprakelijk voor schade van je werknemers. Dit geldt zowel voor schade die de werknemer veroorzaakt tijdens het uitoefenen van zijn/haar werkzaamheden, als voor schade die de werknemer zelf lijdt tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden.

Onder werkgeversaansprakelijkheid valt erg veel, ook zuiver psychische schade kan eronder vallen. Let op: ook als je als sportvereniging buiten werktijd een uitje organiseert voor het personeel, kan dit onder de werkgeversaansprakelijkheid vallen.

Uitzondering werkgeversaansprakelijkheid

De werkgeversaansprakelijkheid geldt niet als je alle mogelijke voorzorgsmaatregelen hebt genomen om schade (oftewel het ongeval) te voorkomen én als de schade in een belangrijke mate het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Meer over aansprakelijkheid van de vereniging als werkgever lees je in hoofdstuk 3.