voor bonden

Deze pagina's zijn specifiek bedoeld voor bonden en bevatten een overzicht van de belangrijkste thema's, nieuwsupdates en contactpersonen.
Kun je iets niet vinden? Neem contact op

thema's Sportdeelname

Onder sportparticipatie vallen alle inspanningen die een bijdrage leveren aan een hogere sportdeelname. Deze inspanningen zijn ondergebracht in onderstaande zeven allianties. Lees hier meer over de alliantiestructuur en de gezamenlijke visie op sportparticipatie. 

Kun je iets niet vinden? Neem dan contact op met Roel Boekel, adviseur Sportparticipatie.

Sportpromotie & Sportaanbod

Guus van Berkel

Het creeren van een zo goed mogelijk passend en aantrekkelijk sportaanbod welke aansluit op vraag en behoefte van (potentiële) sporter is kritische succesfactor. Vervolgens dit "verkopen" zodat zoveel mogelijk mensen dit zien en gaan ervaren. Voldoende instroom en minimaliseren van uitstroom in elke levensfase bepaalt in hoge mate de sportdeelname. De toegevoegde waarde van sportclubs en sportbonden naar sporters bepaalt in grote mate duurzame verbinding aan de sport.

 1. Nationale Sportweek

Guus van Berkel

Alliantiemanager

Neem contact op

Clubkaderontwikkeling

Margot Kouwenberg

De manier waarop de sport wordt georganiseerd en aangeboden bepaalt voor het grootste deel de mate van plezier die door de sporter beleefd wordt. Dit betekent dat de kwaliteit van het sportkader belangrijk is om iedereen met plezier te laten sporten of als vrijwilliger in de sport actief te zijn.

 1. Academie voor Sportkader
 2. Clubkadercoaching

Margot Kouwenberg

Alliantiemanager

Neem contact op

Sportinfrastructuur

Gerben van Hardeveld

De kwaliteit en de inrichting van de plek waar men sport of wil sporten is een cruciaal onderdeel voor het plezier in sport. Behoefte onderzoeken geven aan dat een veilige, schone sportplek met voldoende ruimte voor sociale ontmoeting in de top3 staat van drijvers om (meer) te gaan sporten. Tegelijkertijd vraagt de maatschappij van de sport dat sportaccommodaties, sportparken en de sportieve buitenruimte ook voldoet aan alle regels en verwachtingen rondom duurzaamheid en gemeenschappelijk gebruik.

 1. Routekaart Verduurzaming Sport

Gerben van Hardeveld

Alliantiemanager

Neem contact op

Lokale sportnetwerken

Coen van den Bemt

De sportsector in Nederland is een meervoudig complex netwerk aan organisaties en structuren. In 352 gemeenten zijn >30.000 sportclubs actief op duizenden sportparken en accomodaties. Tal van uitvoerende sportbedrijven en sportservice organisaties zijn naast de sportbonden actief om in opdracht van landelijke, provinciale en lokale overheden de sport te onderhouden en te versterken. Tegelijkertijd organiseert de sport zich ook bottomup in allerlei vormen van sportraden. Om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk uitvoerende landelijke en lokale organisaties meewerken aan het realiseren van het hogere doel streeft deze alliantie naar een doelmatig en efficiente netwerkstructuur.

 1. Sportakkoord
 2. Lokale sportplatformen
Lees meer over 'Lokale Sportnetwerken'

Coen van den Bemt

Alliantiemanager

Neem contact op

Inclusieve, veilige en positieve Sportcultuur

Sam de Vor

10 miljoen Nederlanders sporten wekelijks, waarvan circa 7 miljoen Nederlanders regelmatig samen in allerlei verbanden. Toch sport ruim 7 miljoen Nederlanders niet of nauwelijks terwijl circa de helft van hen dat wel zou willen. Allerlei doelgroepen ervaren letterlijk en figuurlijk drempels om deel te nemen aan de sport in Nederland. Tegelijkterijd ervaren grote groepen sporters de sport in Nederland niet als fysiek en sociaal veilig. Als er op alle plekken en binnen alle verbanden waar samen gesport wordt meer aandacht en hogere mate van bewustzijn zou zijn voor een inclusieve, veilige sport met een positieve sportcultuur zou zowel de instroom van nieuwe sporters als ook het behoud van sporters enorm toenemen en ook het algehele sportplezier.

 1. Voel je thuis in de sport
 2. Centrum Veilige Sport
 3. Jeugdsport

Sam de Vor

Alliantiemanager

Neem contact op

Data & Sport Intelligence

Jorn Knops

Door vele organisaties en verbanden in de sport wordt uitvoering gegeven aan sportbeleid en sportstimulering. Dit gebeurt grotendeels op gevoel en vanuit ingesleten patronen. Voor instroom van nieuwe sporters en het oplossen van de bestaande mismatch tussen vraag en aanbod van (potentiële) sporters en sportclubs zijn relevante data, doelgroepenkennis en inzichten nodig. Zowel op het niveau van de inwoners van Nederland, sporters en sportclubs is een gezamenlijke verzameling van relevante data, als ook het creëren van relevante inzichten noodzakelijk. Dat doe we via verschillende onderzoeken en monitoren.

 1. Zo Sport Nederland
 2. Verenigingsmonitor
 3. Sportdeelname Index
 4. KISS lidmaatschapscijfers

Jorn Knops

Alliantiemanager

Neem contact op

Preventie, Vitaliteit en Gezonde leefstijl

Lieke Vloet

De ambitie van deze alliantie is om de preventieve en curatieve kracht van sport en bewegen optimaal te benutten, als onmisbaar element van een gezonde leefstijl en een vitaal en gezond Nederland.

Via krachtige samenwerking tussen sport, zorg, welzijn en andere partners wordt sport en bewegen, in een gezonde sportomgeving, het nieuwe normaal. Ook voor mensen met (grote kans op) gezondheidsachterstand. Door maatschappelijk verbinding zijn we samen op weg naar de Gezondste Generatie 2040.

 1. Gezonde sportomgeving
 2. Sport en zorg
 3. Bewegen het nieuwe normaal

Lieke Vloet

Alliantiemanager

Neem contact op

thema's Corporate

Onder Corporate vallen de thema’s gerelateerd aan de organisatie en samenwerking in en vanuit het verenigingsverband NOC*NSF (management en bedrijfsvoering, goed sportbestuur, integriteit, internationale samenwerking, belangenbehartiging, evenementen, et cetera).

Kun je iets niet vinden? Neem dan contact op met de accountmanager voor jouw bond.

Olympisme

Sjors Metz

Als bondsmedewerker kun je bij NOC*NSF terecht voor ondersteuning bij het uitdragen van het Olympisme en het onder de aandacht brengen hiervan bij sporters, coaches en fans. Dit kan onder andere door gebruik te maken van TeamNL in de klas, Olympic day of het sporterfgoed.

Onder 'Lees meer' vind je meer informatie over Olympisme. Staat jouw onderwerp hier niet tussen en staat deze ook niet tussen de subthema's rechts? Neem dan gerust contact met ons op.

 1. TeamNL in de klas
 2. Olympic day
 3. Sporterfgoed
Lees meer over Olympisme

Sjors Metz

Neem contact op

Evenementen

Sybrecht Lensink

Onder 'Lees meer' vind je meer informatie over Evenementen. Staat jouw onderwerp hier niet tussen en staat deze ook niet tussen de subthema's rechts? Neem dan gerust contact met ons op.

 1. Evenementenloket
Lees meer over 'Evenementen'

Sybrecht Lensink

Neem contact op

Integrity en Governance

Emiel Krijt

Onder 'Lees meer' vind je meer informatie over Integrity en Governance. Staat jouw onderwerp hier niet tussen en staat deze ook niet tussen de subthema's rechts? Neem dan gerust contact met ons op.

 1. Goed Sportbestuur

Emiel Krijt

Neem contact op

Kennis, Onderzoek & Innovatie

Sjors Metz

Onder 'Lees meer' vind je meer informatie over Kennis, Onderzoek & Innovatie. Staat jouw onderwerp hier niet tussen en staat deze ook niet tussen de subthema's rechts? Neem dan gerust contact met ons op.

 1. Innovatiefonds
 2. Monitoren en rapportages

Sjors Metz

Neem contact op

Transitie in de sport

Carlijn Mol

Om beter in te kunnen spelen op de veranderende sportwereld zijn sportbonden en NOC*NSF gestart met de transitie in de sport.

Onder 'Lees meer' vind je meer informatie over de transitie in de sport. Staat jouw onderwerp hier niet tussen en staat deze ook niet tussen de subthema's rechts? Neem dan gerust contact met ons op.

 1. Shared Services
Lees meer over 'Transitie in de sport'.

Carlijn Mol

Neem contact op

Bestedingsplan & Verdelen middelen

Marcel van 't Hul

Onder 'Lees meer' vind je meer informatie over het bestedingsplan en de middelen verdeling. Staat jouw onderwerp hier niet tussen en staat deze ook niet tussen de subthema's rechts? Neem dan gerust contact met ons op.

 1. Verdelen middelen

Marcel van 't Hul

Neem contact op

Veranderagenda & Sportagenda

Carlijn Mol

Onder 'Lees meer' vind je meer informatie over de veranderagenda en de sportagenda. Staat jouw onderwerp hier niet tussen en staat deze ook niet tussen de subthema's rechts? Neem dan gerust contact met ons op.

 1. Sportagenda 2017+

Carlijn Mol

Neem contact op