Header Sportbonden

Voor bonden

Deze pagina's zijn specifiek bedoeld voor sportbonden en bieden een overzicht van de belangrijkste thema's, nieuwsupdates en contactpersonen.

Kun je iets niet vinden? Neem contact op

Thema's sportdeelname

Onder sportparticipatie vallen alle inspanningen die een bijdrage leveren aan een hogere sportdeelname. Deze inspanningen zijn ondergebracht in zeven allianties. Lees hier meer over de alliantiestructuur en de gezamenlijke visie op sportparticipatie. 

Kun je iets niet vinden? Neem dan contact op met Roel Boekel, adviseur Sportparticipatie.

Sportpromotie & sportaanbod

Roel Boekel

Een zo passend mogelijk en aantrekkelijk sportaanbod creëren dat aansluit op de vraag en behoefte van een (potentiële) sporter is een kritische succesfactor. Dit vervolgens "verkopen" zodat zoveel mogelijk mensen het ook gaan zien en ervaren is de volgende stap. Voldoende instroom en minimaliseren van uitstroom in elke levensfase bepaalt in hoge mate de sportdeelname. De toegevoegde waarde van sportclubs en sportbonden is een bepalende factor voor duurzame verbinding aan de sport.

 1. Nationale Sportweek

Roel Boekel

Alliantiemanager

Neem contact op

Clubkaderontwikkeling

Margot Kouwenberg

De manier waarop sport wordt georganiseerd en aangeboden bepaalt voor het grootste deel de mate van plezier die een sporter beleeft. Dit betekent dat de kwaliteit van het sportkader belangrijk is om iedereen met plezier te laten sporten of om als vrijwilliger in de sport actief te zijn.

 1. Academie voor Sportkader
 2. Clubkadercoaching

Margot Kouwenberg

Alliantiemanager

Neem contact op

Sportinfrastructuur

Gerben van Hardeveld

De kwaliteit en de inrichting van de plek waar men sport of wil sporten is een cruciaal onderdeel voor het plezier in sport. Onderzoeken naar behoeftes tonen aan dat een veilige, schone sportplek met voldoende ruimte voor sociale ontmoeting in de top 3 staat van drijvers om (meer) te gaan sporten. Tegelijkertijd vraagt de maatschappij dat sportaccommodaties, sportparken en de sportieve buitenruimte ook voldoen aan alle regels en verwachtingen rondom duurzaamheid en gemeenschappelijk gebruik.

 1. Routekaart Verduurzaming Sport

Gerben van Hardeveld

Alliantiemanager

Neem contact op

Lokale sportnetwerken & clubondersteuning

Ruud Hekker

De sportsector in Nederland is een meervoudig complex netwerk aan organisaties en structuren. In 352 gemeenten zijn meer dan 30.000 sportclubs actief op duizenden sportparken en accommodaties. Tal van uitvoerende sportbedrijven en sportservice-organisaties zijn naast de sportbonden actief om in opdracht van landelijke, provinciale en lokale overheden de sport te onderhouden en te versterken. Tegelijkertijd organiseert de sport zich ook bottom-up in allerlei vormen van sportraden. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk uitvoerende landelijke en lokale organisaties meewerken aan het realiseren van het hogere doel streeft de alliantie naar een doelmatig en efficiente netwerkstructuur.

Lees meer over 'Lokale Sportnetwerken'

Ruud Hekker

Alliantiemanager

Neem contact op

Inclusieve, veilige en positieve sportcultuur

Sam de Vor

10 miljoen Nederlanders sporten wekelijks, van wie circa 7 miljoen Nederlanders regelmatig, samen in allerlei verbanden. Toch sporten ruim 7 miljoen Nederlanders niet of nauwelijks, terwijl ongeveer helft van hen dat wel zou willen. Diverse doelgroepen ervaren letterlijk en figuurlijk drempels om deel te nemen aan sport in Nederland. Tegelijkertijd ervaren grote groepen sporters de sport in Nederland niet als fysiek en sociaal veilig. Als op alle plekken en binnen alle verbanden waar samen gesport wordt meer aandacht en een hogere mate van bewustzijn zou zijn voor inclusief en veilig sporten, met een positieve sportcultuur, zouden zowel de instroom van nieuwe sporters als  het behoud van sporters enorm toenemen, evenals het algehele sportplezier.

 1. Centrum Veilige Sport

Sam de Vor

Alliantiemanager

Neem contact op

Data & sport intelligence

Jorn Knops

Veel organisaties en verbanden in de sport geven uitvoering aan sportbeleid en sportstimulering. Dit gebeurt grotendeels op gevoel en vanuit ingesleten patronen. Voor instroom van nieuwe sporters en het oplossen van de bestaande mismatch tussen vraag en aanbod van (potentiële) sporters en sportclubs zijn relevante data, doelgroepenkennis en inzichten nodig. We hebben op het niveau van de inwoners van Nederland, sporters en sportclubs een gezamenlijke verzameling van relevante data nodig. Ook het creëren van relevante inzichten is noodzakelijk. Dat doe we met verschillende onderzoeken en monitoren.

 1. Zo sport Nederland
 2. Verenigingsmonitor
 3. Sportdeelname Index
 4. KISS lidmaatschapscijfers

Jorn Knops

Alliantiemanager

Neem contact op

Preventie, vitaliteit en gezonde leefstijl

Lieke Vloet

De ambitie van deze alliantie is om de preventieve en curatieve kracht van sport en bewegen optimaal te benutten, als onmisbaar element van een gezonde leefstijl en een vitaal en gezond Nederland.

Via krachtige samenwerking tussen sport, zorg, welzijn en andere partners worden sport en bewegen, in een gezonde sportomgeving, het nieuwe normaal. Ook voor mensen met (grote kans op) gezondheidsachterstand. Door maatschappelijke verbinding zijn we samen op weg naar de Gezondste Generatie 2040.

 1. Gezonde sportomgeving
 2. Bewegen het nieuwe normaal
 3. Sport en Zorg

Lieke Vloet

Alliantiemanager

Neem contact op

Thema's corporate

Onder corporate vallen alle thema’s die gerelateerd zijn aan de organisatie van en samenwerking in en vanuit het verenigingsverband NOC*NSF (management en bedrijfsvoering, goed sportbestuur, integriteit, internationale samenwerking, belangenbehartiging, evenementen enzovoorts).

Kun je iets niet vinden? Neem dan contact op met de accountmanager voor jouw bond.

Olympisme

Sjors Metz

Als bondsmedewerker kun je bij NOC*NSF terecht voor ondersteuning bij het uitdragen van het Olympisme en het onder de aandacht brengen hiervan bij sporters, coaches en fans. Dit kan onder andere door gebruik te maken van TeamNL in de klas, Olympic day of het sporterfgoed.

Klik op de button voor meer informatie over Olympisme. Staat jouw onderwerp hier niet tussen en ook niet bij de subthema's? Neem gerust contact met ons op.

 1. Olympic Day
 2. Sporterfgoed
Lees meer over Olympisme

Sjors Metz

Neem contact op

Strategisch topsportevenementenbeleid

Sofie Korbee

In Nederland zijn we trots op onze jaarlijkse internationale topsportevenementen, die een landelijke impact hebben op sport, samenleving en economie. NOC*NSF koestert de ambitie om deze internationale topsportevenementen op Nederlandse bodem nog sterker te maken. Het team strategisch topsportevenementenbeleid van NOC*NSF werkt aan de beste strategie om deze ambitie te verwezenlijken.

 1. Evenementenloket

Sofie Korbee

Neem contact op

Integrity en governance

Emiel Krijt

Klik op de button voor meer informatie over Integrity en governance. Staat jouw onderwerp er niet tussen en ook niet bij de subthema's? Neem gerust contact met ons op.

 1. Goed Sportbestuur

Emiel Krijt

Neem contact op

Kennis, onderzoek & innovatie

Sjors Metz

Klik op de button voor meer informatie over Kennis, onderzoek & innovatie. Staat jouw onderwerp er niet tussen en ook niet bij de subthema's? Neem gerust contact met ons op.

 1. Innovatiefonds
 2. Monitoren en rapportages

Sjors Metz

Neem contact op

Transitie in de sport

Carlijn Mol

Om beter in te kunnen spelen op de veranderende sportwereld zijn sportbonden en NOC*NSF gestart met de transitie in de sport.

Klik op de button voor meer informatie over Transitie in de sport. Staat jouw onderwerp er niet tussen en ook niet bij de subthema's? Neem gerust contact met ons op.

 1. Shared services

Carlijn Mol

Neem contact op

Bestedingsplan & verdelen middelen

Marcel van 't Hul

Marcel van 't Hul

Neem contact op

Veranderagenda & Sportagenda

Carlijn Mol

Klik op de button voor meer informatie over de veranderagenda en sportagenda. Staat jouw onderwerp er niet tussen en ook niet bij de subthema's? Neem gerust contact met ons op.

 1. Sportagenda 2017+ NOC*NSF

Carlijn Mol

Neem contact op