Sportonderzoek Ledentallen Nocnsf Hardlopen

Sportonderzoek

NOC*NSF speelt een stimulerende rol bij (wetenschappelijk) sportonderzoek. We zijn zelf géén onderzoeksinstituut, maar om onderzoek vorm te geven, werken we samen met externe partners. Hierbij sturen we altijd aan op toepasbaarheid van nieuwe inzichten om (maatschappelijke) problemen rondom sport op te lossen door onderzoek en innovatie. Toepassing van kennis leidt tot inzichten voor (top)sportbeleid. Lees meer over onze rol.

Daarnaast zet NOC*NSF verschillende monitoren in voor het verzamelen van feiten, kengetallen en andere harde gegevens. De inzichten die hieruit volgen worden gebruikt om beter en efficiënter sportbeleid te maken.