Zo sport Nederland

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven meer te sporten en te bewegen zijn feiten, cijfers en inzichten over sport en beweegdeelname een nuttige basis. Welke sporten worden veel beoefend? Welke doelgroepen sporten heel vaak of juist relatief weinig? Kortom: Hoe sport Nederland eigenlijk?

In de jaarlijkse rapportage Zo sport Nederland vind je de laatste ontwikkelingen op het gebied van sportdeelname in Nederland. Het rapport dient als bron van informatie voor de hele sportbranche in Nederland. Het toont zowel de ontwikkeling van het aantal actieve sporters in Nederland als de ontwikkeling van leden en lidmaatschappen de sportbonden aangesloten bij NOC*NSF.

De inhoud van dit rapport is samengesteld op basis van  lidmaatschapscijfers en maandelijkse sportdeelname-metingen. 

Download de nieuwste editie

Bevindingen uit het rapport over 2022

Uit de cijfers over 2022 blijkt dat de gevolgen van de coronaperiode nog altijd zichtbaar zijn:

  • Zo’n 700.000 mensen zijn nog niet teruggekeerd in de sport.
  • Deelname blijft het sterkst achter in de leeftijdsgroep tussen de 13 en 18 jaar en in de groep lager en middelbaar opgeleiden.
  • Kinderen tot 12 jaar sporten weer volop, maar zitten nog niet op het pre-coronaniveau.
  • Ook 65-plussers zijn wat betreft sportdeelname opmerkelijk teruggeveerd na de corona-impact.
  • We beleven méér plezier aan sport als we het samen doen.

Eerdere edities van Zo sport Nederland (2013-2020)

Ledentallenrapportage

Het rapport Zo sport Nederland is de opvolger van de ledentallenrapportage, de jaarlijkse rapportage die inzicht gaf in de stand van zaken met betrekking tot het aantal lidmaatschappen binnen de georganiseerde sport in Nederland. En op basis waarvan mogelijke trends inzichtelijk gemaakt konden worden.

Zie hieronder de ledentallenrapportages van de jaren 2009-2019: