Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven meer te sporten en te bewegen zijn feiten, cijfers en inzichten over sport en beweegdeelname een nuttige basis. Welke sporten worden veel beoefend? Welke doelgroepen sporten juist heel vaak of relatief weinig? Kortom: Hoe sport Nederland eigenlijk?

In het rapport Zo Sport Nederland vind je de laatste ontwikkelingen op het gebied van sportdeelname in Nederland van 2020. Het rapport dient als bron van informatie voor de hele sportbranche van Nederland. Het toont zowel de ontwikkeling van het aantal actieve sporters in Nederland als de ontwikkeling van leden en lidmaatschappen de sportbonden aangesloten bij NOC*NSF.

De inhoud van dit rapport is samengesteld op basis van de lidmaatschapscijfers en de maandelijkse sportdeelname-metingen. De impact van de coronacrisis op de sport is in 2021 - zoals verwacht - gigantisch geweest.

Download het rapport:

Enkele bevindingen uit het rapport:

  • Bij zowel de jongeren als volwassenen nam de wekelijkse sportdeelname verder af;

  • Het aantal Nederlanders dat wekelijks sport nam in 2021 af met 800.000 sporters ten opzichte van 2020;

  • Bij 42 sportbonden daalde het ledenaantal met 2% of meer; bij 21 bonden nam dit aantal toe met 2% of meer en bij 12 bonden bleef het ledenaantal ongeveer gelijk (toe- of afname was minder dan 2%);

  • Onder volwassenen was er in totaliteit een ledenstijging te zien, terwijl het aantal jeugdleden verder terugliep. Deze stijging kan met name worden toegerekend aan een aantal buitensporten;

  • Op een paar uitzonderingen na hadden namelijk bijna alle binnensporten met ledenverlies te maken in 2021.

Kijk hier voor de rapportage van de jaren 2013-2019 en 2020.

Ledentallenrapportage

Het rapport Zo Sport Nederland is de opvolger van de ledentallenrapportage, de jaarlijkse rapportage die inzicht gaf in de stand van zaken met betrekking tot het aantal lidmaatschappen binnen de georganiseerde sport in Nederland. En op basis waarvan mogelijke trends inzichtelijk gemaakt konden worden. 

Zie hieronder de ledentallenrapportages van de jaren 2009-2019: