Zo sport Nederland

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven meer te sporten en te bewegen zijn feiten, cijfers en inzichten over sport en beweegdeelname een nuttige basis. Welke sporten worden veel beoefend? Welke doelgroepen sporten heel vaak of juist relatief weinig? Kortom: Hoe sport Nederland eigenlijk?

In de jaarlijkse rapportage Zo sport Nederland vind je de laatste ontwikkelingen op het gebied van sportdeelname in Nederland. Het rapport dient als bron van informatie voor de hele sportbranche in Nederland. Het toont zowel de ontwikkeling van het aantal actieve sporters in Nederland als de ontwikkeling van leden en lidmaatschappen de sportbonden aangesloten bij NOC*NSF.

De inhoud van dit rapport is samengesteld op basis van lidmaatschapscijfers en maandelijkse sportdeelname-metingen.

Download de nieuwste editie

Bevindingen uit het rapport over 2023

Uit de cijfers over 2023 kunnen we concluderen dat het herstel na de coronaperiode heeft doorgezet. Veel mensen hebben de weg teruggevonden naar de sporthal, tennisclub of het fitnesscentrum. En dat is heel mooi nieuws.

Een aantal andere bevindingen zijn:
  • Het aantal leden- zowel volwassenen als jeugd - van de binnensporten is het afgelopen jaar gegroeid;
  • De buitensporten toonden in 2022 nog een daling in ledental, maar in het afgelopen jaar kwam ook daar herstel en groei;
  • Inkomens- en opleidingsverschillen blijven we helaas terugzien in de sportdeelnamecijfers;
  • Er wordt weer minder alleen en meer samen gesport;
  • Gemiddeld waarderen sporters hun sportplezier met een 8,4;
  • Verschil tussen de sportdeelname bij jongens en meiden van 13 tot 18 jaar wordt groter.

Eerdere edities van Zo sport Nederland (2013-2022)

Ledentallenrapportage

Het rapport Zo sport Nederland is de opvolger van de ledentallenrapportage, de jaarlijkse rapportage die inzicht gaf in de stand van zaken met betrekking tot het aantal lidmaatschappen binnen de georganiseerde sport in Nederland. En op basis waarvan mogelijke trends inzichtelijk gemaakt konden worden.

Zie hieronder de ledentallenrapportages van de jaren 2009-2019: