Talentdag TeamNL

Talentdag en coronavirus

In verband met de situatie die is ontstaan rondom de uitbraak van het coronavirus wordt momenteel onderzocht op welke manier we dit jaar vorm gaan geven aan de TeamNL Talentdagen. Je kunt je daarom nu nog niet aanmelden. Meer informatie volgt binnenkort.

Ambitie

Nederland heeft de ambitie om bij de beste topsportlanden in de wereld te horen. Om deze ambitie te realiseren is in Nederland, onder meer wegens de beperkte inwonersaantallen en financiële middelen in vergelijking met andere topsportlanden, een effectievere en efficiëntere manier van talentherkenning noodzakelijk. Dit is de reden dat de sportbonden en NOC*NSF de handen ineen hebben geslagen en in 2014 zijn gestart met de organisatie van nationale NOC*NSF Talentdagen. De NOC*NSF Talentdagen richten zich met name op het proces van talentidentificatie.

Wat houdt de Talentdag precies in

Tijdens de Talentdag van 2019 zijn meer dan 250 jongeren getest op potentie binnen een voor hen nog onbekende sport. Bijna 100 deelnemers worden door één of meerdere sportbonden uitgenodigd voor een vervolgdag. Tijdens de vervolgdag gaan de deelnemers en talentcoaches sportspecifiek aan de slag en worden mogelijke routes tot instroom in het nationale programma besproken.

De rol van de docent Lichamelijke Opvoeding

Profiel lang en sterk

Profiel explosief en snel

Profiel uithoudingsvermogen

Profiel Paralympisch: de paralympische talentdag

Vragen?

Vragen?

talentdag@nocnsf.nl