Handbal Kids 760X456 ANP 5603718

Clubondersteuning

Sportclubs hebben een belangrijke maatschappelijke functie. Ze dragen bij aan onze fysieke en mentale gezondheid, aan onze persoonlijke ontwikkeling en ze creëren saamhorigheid. Tegelijkertijd hebben clubs te maken met allerlei uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming of het vinden van voldoende vrijwilligers. Om sportclubs toekomstbestendig te houden - zodat ze hun maatschappelijke waarde behouden én vergroten - kunnen ze op verschillende manieren ondersteuning krijgen.

Welke steun is er voor sportclubs?

Er zijn diverse programma’s waarmee clubs hulp kunnen krijgen bij hun uitdagingen of ambities. Zo kan een club bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding krijgen bij het professionaliseren van het sponsorbeleid en kunnen trainers een cursus volgen, zodat ze zich pedagogisch of op technisch vlak kunnen ontwikkelen. Hieronder vind je een greep uit de meest voorkomende thema’s:

 • Vrijwilligers
 • Opleiden en begeleiden van kader
 • Duurzaamheid
 • Bestuur, strategie en organisatie
 • Inclusieve, integere en sociaal veilige sportcultuur
 • Maatschappelijke betrokkenheid
 • Ledenbehoud
 • Marketing en communicatie
 • Gezonde sportomgeving
 • Sponsorbeleid en financiën
 • Talentontwikkeling en topsport
1000 Euro Voor De Club Volleybal

Waar kunnen sportclubs terecht?

Er zijn verschillende plekken waar een club terechtkan voor ondersteuning. Denk aan de gemeente of de sportbond. Via Sportakkoord II zijn er verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Ook Rabo ClubSupport biedt een programma om sportclubs te helpen met hun hulpvragen of ambities. In dit stappenplan lees je hoe sportclubs ondersteuning aan kunnen vragen.

"Mede dankzij de hulp van Michel hebben we een stabieler vrijwilligersbeleid."

In deze video vertellen vrijwilliger en clublid Lineke en clubondersteuner Michel hoe het hen is gelukt om het vrijwilligersbeleid te professionaliseren, zodat de leden van Gooise Atletiek Club met plezier en op een onbezorgde manier kunnen blijven sporten!

Meer weten?

Ben je een sportclub en heb je een concrete hulpvraag? Neem dan contact op met je lokale clubondersteuner, de gemeente of de sportbond. Je kunt ook een e-mail sturen naar sportsupport@nocnsf.nl.

Mail ons