Strategisch topsportevenementenbeleid van NOC*NSF

In Nederland zijn we trots op onze jaarlijkse internationale topsportevenementen, die een landelijke impact hebben op sport, samenleving en economie. Bezoekers waarderen deze evenementen gemiddeld met een 8,2 blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Sportraad. NOC*NSF koestert de ambitie om deze internationale topsportevenementen op Nederlandse bodem nog sterker te maken. Het team topsportevenementenbeleid van NOC*NSF werkt aan de beste strategie om deze ambitie te verwezenlijken. 

Werkzaamheden team topsportevenementenbeleid 

Het Topsportevenementenbeleid-team van NOC*NSF is de motor achter deze ambitie. We brengen diepgaande kennis en ervaring met internationale topsportevenementen in Nederland met ons mee. We ondersteunen sportbonden, leggen waardevolle verbindingen en bieden advies over topsportevenementenbeleid en internationale evenementen in Nederland. 

Het team topsportevenementenbeleid bij NOC*NSF draagt bij aan de uitvoering van de Nederlandse Topsportevenementen Strategie (NTS). De inhoud hiervan is geclusterd in drie hoofdlijnen. Het topsportevenementenbeleid draagt bij aan elke hoofdlijn.

1. Het creëren van afstemming en samenhang

Vanuit de NTS streven we naar een bredere spreiding van internationale topsportevenementen over heel Nederland. Dit vergroot de toegankelijkheid voor een breder publiek. Ons team adviseert sportbonden en evenementenorganisatoren om dit te bereiken.

2. Het bevorderen van aantrekkelijke en maatschappelijk verantwoorde evenementen

Vanuit de NTS zetten we in op evenementen die niet alleen sportfans aantrekken, maar ook bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken en dat ze op maatschappelijk verantwoorde manier georganiseerd worden. Thema's zoals optimale omstandigheden voor de sporters, efficiënte & effectieve organisatie, duurzaamheid, inclusiviteit, innovatie, gezondheid en veiligheid zijn hierbij cruciaal.

Het Topsportevenementenbeleid-team gaat hierover in gesprek met de sportbonden en organisatoren om deze thema’s binnen de internationale topsportevenementen in Nederland te kunnen realiseren.

3. Het creëren van een podium voor maatschappelijke vraagstukken en het bedrijfsleven

Internationale topsportevenementen met veel bezoekers bieden gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties en bedrijven de kans om maatschappelijke en economische doelen te verwezenlijken. Vanuit de NTS bevorderen we samenwerking tussen sportbonden, overheden, het bedrijfsleven, media en maatschappelijke organisaties. Hiermee maakt het topsportevenement echt maatschappelijke impact.

Het Topsportevenementenbeleid-team staat klaar om sportbonden te ondersteunen en deze samenwerkingsverbanden tot stand te brengen, met als doel de maatschappelijke waarde van internationale topsportevenementen in Nederland te vergroten.

Coördinatie- en Informatiepunt Topsportevenementen (CIT)

Eén van de manieren waarop het Topsportevenementenbeleid-team zich inzet voor deze intensieve samenwerking is via het landelijke Coördinatie- en Informatiepunt Topsportevenementen (CIT). 

Het CIT is voortgekomen uit het deelakkoord 'Topsport die Inspireert!', een onderdeel van het nationale Sportakkoord. Dit akkoord bundelt de krachten van het ministerie van VWS, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), en NOC*NSF om de komende jaren zoveel mogelijk Nederlandse inwoners te inspireren met topsport. 

Het CIT heeft als doel de samenwerking tussen betrokken partijen te verbeteren, praktische uitdagingen te identificeren en aan te pakken, en initiatiefnemers van internationale topsportevenementen in Nederland te informeren en te ondersteunen. 

Op de website van het CIT vinden sportbonden, evenementorganisatoren, gemeentes en provincies waardevolle informatie om hen te helpen bij het organiseren van internationale topsportevenementen die Nederlanders kunnen inspireren met topsport. 

Topsportevenementen Monitor

De Topsportevenementen Monitor* geeft inzicht in de verschillende internationale topsportevenementen in Nederland. Zoals wanneer deze evenementen in Nederland plaatsvinden en welke doelgroepen de evenementen bereiken. Door het evenement als organisator aan te maken op de website wordt het zichtbaar voor relevante stakeholders. Het evenement wordt opgenomen op de Topsportevenementen kalender.

* De Topsportevenement Monitor is niet vrij toegankelijk. Evenementorganisatoren en stakeholders kunnen een account aanmaken om toegang te krijgen.

Herziene Modelaanpak Evenementen

De Modelaanpak Evenementen* ondersteunt evenementenorganisatoren van een internationaal topsportevenement in Nederland. Deze aanpak begeleidt organisatoren door de verschillende fasen (van ambitie tot evaluatie) die nodig zijn voor het succesvol organiseren van zo'n evenement. We voorzien in checklists, voorbeelden, sjablonen en meer om dit proces te vergemakkelijken.  

* De Modelaanpak Evenementen is niet vrij toegankelijk. Evenementorganisatoren en stakeholders kunnen een account aanmaken om toegang te krijgen.

Heb je een vraag? We helpen je graag!

Sofie Korbee, Sophie Lhoest, Marloes van Amerongen en Nienke Weijermars

Sofie Korbee, Sophie Lhoest, Marloes van Amerongen en Nienke Weijermars

Evenementenloket@nocnsf.nl