NOC*NSF krijgt regelmatig vragen van mensen die de behoefte voelen om iets goeds met hun geld te doen. Zij willen graag ergens aan bijdragen, tijdens of na hun leven. Dat geeft het gevoel dat ze iets extra’s betekenen voor de samenleving. Dan denkt u al snel aan een goed doel, iets waar uw hart ligt.

Voor veel van deze mensen geldt dat hun hart ook bij de sport ligt. Dit zijn mensen die jarenlang actief gesport hebben, lid zijn geweest van een sportclub, al hun hele leven supporter zijn of mensen die juichen voor onze Nederlandse topsporters tijdens WK’s, EK’s en Olympische Spelen. Herkent u zich hierin?

Giften of legaten

NOC*NSF biedt de gelegenheid om op nationaal niveau bij te dragen aan sport door middel van een gift of een legaat. Zo kunt u op uw eigen manier bijdragen aan de ontwikkeling van sport in Nederland. U kunt richting geven aan uw bijdrage door te geven aan een specifiek thema, zoals Olympische en Paralympische topsport, aan talentherkenning of talentontwikkeling, of aan de vergroting van de sportparticipatie door mensen met en zonder beperking. Kortom, aan iets wat raakt aan uw passie voor sport. U kunt zelfs een eigen sportfonds op naam starten via NOC*NSF.

Belastingvoordelen

Aan schenken aan een organisatie met een ANBI-status zoals NOC*NSF zijn belastingvoordelen gekoppeld. Zo is een periodieke gift volledig aftrekbaar van het hoogste tarief van uw inkomstenbelasting. Ook voor een eenmalige gift zijn er belastingvoordelen. Daarnaast is NOC*NSF geen schenkbelasting verschuldigd over uw gift, evenmin hoeft zij erfbelasting af te dragen.