BMX

Topsportinfrastructuur en TeamNL Experts

We organiseren een veilige, verantwoorde en prestatie gedreven (topsport) trainingsomgeving voor iedere sporter.


Altijd met als einddoel de sporters van TeamNL zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen en op het hoogst mogelijke podium te laten presteren. Hiermee houden we TeamNL structureel in de top 10 van meest succesvolle topsportlanden ter wereld.

Een veilige en verantwoorde topsportomgeving

In een veilige en verantwoorde omgeving is er aandacht voor de fysieke, mentale, sociale én cognitieve ontwikkeling van jonge talentvolle sporters en topsporters. Veilig en verantwoord kenmerkt zich ook doordat sporters en stafleden zich bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid, zichzelf kunnen zijn en anderen met respect behandelen.

In een veilige en verantwoorde (topsport) trainingsomgeving zijn er loepzuivere afspraken over wat te doen bij integriteitsschendingen of het voorkomen daarvan. Sporters en stafleden worden geholpen bij het bespreekbaar maken van mogelijke dilemma's die thuishoren bij een topsportomgeving. 

Veilig en verantwoord betekent ook dat coaches en experts hun vakmanschap optimaal kunnen inbrengen en zij continue aandacht hebben voor ontwikkeling en verbetering, altijd met een gesteld sportief (eind)doel, maar met grote aandacht voor pedagogiek daar waar het gaat om jonge talentvolle sporters.  

Home Of Teamnl (1)

Samen één TeamNL

Sportbonden, TeamNL centra en NOC*NSF zijn de drie voornaamste samenwerkende partijen binnen de Topsportinfrastructuur.

Het TeamNL model voor de topsportinfrastructuur kent drie pijlers:

 1. Kwalitatief hoogwaardige topsporttrainingsaccommodaties, inclusief huisvesting, maaltijdvoorziening en vervoersregeling

 2. Inzet van specialistische begeleiding voor (talentvolle) sporters en coaches vanuit 6 expertdomeinen

 3. Aandacht voor de duale ontwikkeling van sporters

Lees meer over topsportinfrastructuur

TeamNL Experts

Een excellente topsportprestatie begint bij de sporter zelf, maar deze kan het niet alleen. In een steeds competitiever en professioneler wordende omgeving is de bijdrage vanuit wetenschap en het implementeren van innovaties cruciaal. 

TeamNL experts onderscheidt zes verschillende expertgebieden (medisch, voeding, prestatiegedrag & mentale gezondheid, topsportcultuur en pedagogiek , strength & conditioning en sport science) waarbinnen experts en specialisten actief zijn en waarmee topsport- (S) en opleidingsprogramma’s (S-1) van bonden ondersteund worden met het toegang geven tot kennis en de inzet daarvan. Elk expertdomein staat o.l.v. een hoofdexpert die verantwoordelijk is voor het omzetten van wetenschappelijke gefundeerde kennis in een praktische doorvertaling naar de dagelijkse sportpraktijk om de gestelde doelstellingen van topsport- en opleidingsprogramma's te halen.  

Voor het versterken van de maatschappelijke waarde van topsport én de samenhang tussen top- en breedtesport, wordt kennis, expertise en infrastructuur ontsloten in nauwe samenwerking met sportbonden en TeamNL centra. 

Onze werkwijze kent acht randvoorwaarden en uitgangspunten:

 • 1. Een gecentraliseerde trainingsomgeving

 • 2. Professioneel binden en begeleiden van experts

 • 3. Kwaliteitscriteria voor experts per domein

 • 4. Experts voelen zich verbonden met TeamNL

 • 5. Experts maken onderdeel uit van een begeleidingsteam

 • 6. We streven naar een interdisciplinaire aanpak met gebruik van Teamworks

 • 7. Ruimte voor maatwerk

 • 8. Sporters staan centraal

Medisch

Maarten Moen

TeamNL zet artsen, fysiotherapeuten en soms ook masseurs in, om blessures en ziektes te voorkomen en te behandelen voor sneller herstel na blessures en ziekte. De medische staf zorgt voor 24/7 toegang tot een netwerk van voor topsport relevante specialismes en specialisten.

Wie fysiek en mentaal gezond kan trainen, zal minder uitvallen en daardoor beter presteren. Sporters moeten zoveel mogelijk gezonde trainingsuren en wedstrijden kunnen hebben. Dat is de visie van de medische staf van NOC*NSF.

 1. Visie en werkwijze medisch
 2. Aanbod medisch
 3. Lees ook: ''Samenwerking tussen alle disciplines is belangrijker dan ooit''

Maarten Moen

TeamNL Expert medisch

Neem contact op

Voeding

Asker Jeukendrup

Voeding is een cruciaal onderdeel bij topsport. Het bepaalt hoeveel energie een sporter heeft tijdens de wedstrijd of een training en hoe snel van een bepaalde inspanning wordt hersteld. Om mee te strijden op het hoogste niveau voor olympische medailles hebben de topsporters van TeamNL ook de beste voedingsadviezen nodig.

Asker Jeukendrup: ''We willen de prestaties van Nederlandse sporters ondersteunen met de best mogelijke voedingsadviezen van het best mogelijke team. We willen daarin als TeamNL vooroplopen in de wereld.''

 1. Visie en werkwijze voeding
 2. Aanbod voeding
 3. Lees ook: ''Iedereen met een vraag over voeding en sport zou bij ons terecht moeten kunnen''

Asker Jeukendrup

TeamNL Expert voeding

Neem contact op

Prestatiegedrag & mentale gezondheid

Eefje Raedts

Eefje Raedts

TeamNL Expert prestatiegedrag en mentale gezondheid

Neem contact op

Topsportcultuur & pedagogiek

Marit Gijsbers

Borgen van een veilige en verantwoorde (topsport) trainingsomgeving. 

Het aanbod van ondersteuning richt zich op een verantwoorde topsportcultuur bewerkstelligen, vanuit drie dimensies van integriteit:  

 1. Preventie en handhaving op integriteitsschendingen (visie Sport & Integriteit)  
 2. Stimuleren van de dialoog over integriteitsdilemma’s  
 3. Verhogen van de positieve bijdrage van integriteit in de topsport  
 1. Topsportcultuur visie en werkwijze
 2. Aanbod topsportcultuur

Marit Gijsbers

TeamNL Expert topsportcultuur

Neem contact op

Strength & conditioning

Richard Louman

Richard Louman

TeamNL Expert strength & conditioning

Neem contact op

Sport Science

Bernadet van Os

Topsport en wetenschap zijn twee verschillende werelden met elk een eigen taal, cultuur en aanpak. Experts van sport science slaan de brug tussen wetenschap, onderzoek en de praktijk. Zij werken dagelijks aan het het in kaart brengen van de ontwikkeling van de sporter en het onderzoeken naar nieuwe mogelijkheden als basis voor ontwikkelen en presteren.

 1. Visie en werkwijze sport science
 2. Aanbod sport science

Bernadet van Os

TeamNL Expert sport science

Neem contact op