Topsportinfrastructuur en TeamNL Experts

We organiseren een veilige, verantwoorde en prestatie gedreven (topsport) trainingsomgeving voor iedere sporter.

Onze visie

We geloven in een veilige, verantwoorde en prestatie gedreven (topsport)trainingsomgeving. Waarin topsporters en talentvolle sporters het beste uit zichzelf kunnen halen. Waarin coaches en experts hun vakmanschap kunnen inbrengen. Om de sporters van TeamNL zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen en op het hoogst mogelijke podium te laten presteren. 

De beste sporters, coaches en specialistische begeleiding in een gecentraliseerde trainingsomgeving vanaf 8 jaar voor het podium, is wat we nastreven. Samen met de TeamNL centra als grondslag van onze topsportinfrastructuur.  

Onze werkwijze

In onze (topsport)trainingsomgeving hebben we een heldere rolverdeling. De bond blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor (het resultaat van) haar topsport-, opleidingsprogramma’s en topsportcampagnes. NOC*NSF staat, in samenspraak met bonden, aan de lat voor visie, strategie en beleidsontwikkeling én voor het binden en begeleiden van de allerbeste experts.

De vijf TeamNL centra hebben een grote verantwoordelijkheid in het faciliteren van de programma’s en campagnes van sportbonden. Zij bieden kwalitatief hoogwaardige topsporttrainingsaccommodaties, huisvesting, maaltijdvoorzieningen, vervoer en coördineren de inzet van specialistische begeleiding en topsportvriendelijk onderwijs op alle niveaus. Voor een hoge kwaliteitsstandaard hebben we op alle locaties een uniforme werkwijze, met ruimte voor maatwerk als een programma dat nodig heeft.
Vanwege deze rolverdeling is de verantwoordelijkheid voor een veilige, verantwoorde en prestatie gedreven (topsport)trainingsomgeving een gezamenlijke verantwoordelijkheid van TeamNL centra, bonden en NOC*NSF, en vraagt dus om goede samenwerking tussen partijen.  

Home Of Teamnl (1)

Een veilige en verantwoorde (topsport)trainingsomgeving

Een prestatie gedragen (topsport)trainingsomgeving is een omgeving die gericht is op ontwikkeling en verbetering, altijd met een gesteld (eind)doel. Dit doel is het bereiken van het hoogst haalbare sportieve doel voor de sporter.  

Een veilige en verantwoorde (topsport)trainingsomgeving is een omgeving waarin:  

 • Iedereen zich bewust is van zijn/haar eigen verantwoordelijkheid, zichzelf kan zijn, waarin fouten gemaakt mogen worden en men elkaar respectvol behandelt;

 • Coaches en experts optimaal hun vakmanschap kunnen inbrengen;

 • Aandacht is voor de fysieke, mentale, sociale én cognitieve ontwikkeling van sporters

Integriteit en sociale veiligheid zijn een onmisbaar fundament voor een veilige en verantwoorde (topsport)trainingsomgeving en derhalve voor de TeamNL centra. Met een integrale, professionele en structurele aanpak borgen we integriteit binnen de (topsport)trainingsomgeving. Zo verkleinen we de kans op integriteitsschendingen. De TeamNL centra hebben een integriteitsmanager die faciliteert in het implementeren van beleid en afspraken.

Lees meer over de TeamNL centra

TeamNL Experts

Een excellente topsportprestatie begint bij de sporter zelf, maar deze kan het niet alleen. In een steeds competitiever en professioneler wordende omgeving is de bijdrage vanuit wetenschap en het implementeren van innovaties cruciaal. 

TeamNL Experts onderscheidt zes verschillende expertgebieden (medisch, voeding, prestatiegedrag & mentale gezondheid, topsportcultuur en pedagogiek, strength & conditioning en sport science) waarbinnen experts en specialisten actief zijn en waarmee topsport- (S) en opleidingsprogramma’s (S-1) van bonden ondersteund worden met het toegang geven tot kennis en de inzet daarvan. Elk expertdomein staat o.l.v. een hoofdexpert die verantwoordelijk is voor het omzetten van wetenschappelijke gefundeerde kennis in een praktische doorvertaling naar de dagelijkse sportpraktijk om de gestelde doelstellingen van topsport- en opleidingsprogramma's te halen.  

Voor het versterken van de maatschappelijke waarde van topsport én de samenhang tussen top- en breedtesport, wordt kennis, expertise en infrastructuur ontsloten in nauwe samenwerking met sportbonden en TeamNL centra. 

Werkwijze TeamNL Experts

Medisch

Maarten Moen

Wie fysiek en mentaal gezond kan trainen, zal minder uitvallen en daardoor beter presteren. Sporters moeten zoveel mogelijk gezonde trainingsuren en wedstrijden kunnen hebben. Dat is de visie van de medische staf van NOC*NSF.

TeamNL zet artsen, fysiotherapeuten en soms ook masseurs in, om blessures en ziektes te voorkomen en te behandelen voor sneller herstel na blessures en ziekte. De medische staf zorgt voor 24/7 toegang tot een netwerk van voor topsport relevante specialismes en specialisten.

 1. Visie en werkwijze medisch
 2. Aanbod medisch
 3. Lees ook: ''Samenwerking tussen alle disciplines is belangrijker dan ooit''

Maarten Moen

Hoofdexpert medisch

Neem contact op

Voeding

Asker Jeukendrup

Topsport, opleidingsprogramma’s en topsportcampagnes komen in aanmerking voor inzet van een voedingsexpert. Deze experts worden structureel onderdeel van het interdisciplinaire begeleidingsteam dat onder leiding staat van een coach.

Voor sporters in topsportprogramma's wordt er (op maat) een voedingsplan gemaakt. Voor talentvolle sporters, die onderdeel uitmaken van een opleidingsprogramma, is er een e-learning, worden er aanvullend workshops gegeven en is er, op medische indicatie, 1-op1- begeleiding voor sporters mogelijk.

Daarnaast werken voedingsexperts op locatie van TeamNL centra samen met topsportkoks voor een optimaler dagelijks voedingsaanbod en wordt er input geleverd voor menu’s tijdens uitzendingen en toernooien voor een optimale prestatie, voor het bevorderen van herstel, om trainingsadaptatie te maximaliseren en de wedstrijdvoorbereiding te verbeteren.

''We willen de prestaties van Nederlandse sporters ondersteunen met de best mogelijke voedingsadviezen van het best mogelijke team. We willen daarin als TeamNL vooroplopen in de wereld.'' - Asker Jeukendrup

 1. Visie en werkwijze voeding
 2. Aanbod voeding
 3. Lees ook: ''Iedereen met een vraag over voeding en sport zou bij ons terecht moeten kunnen''

Asker Jeukendrup

Hoofdexpert voeding

Neem contact op

Prestatiegedrag & mentale gezondheid

Eefje Raedts

Ons doel is om (talentvolle) sporters én staf te begeleiden met als doel mentaal optimaal te presteren, mentaal weerbaar te zijn en duurzaam mentaal gezond te blijven. Hierdoor kunnen de coach en de sporter omgaan met de uitdagingen die de topsportcontext met zich meebrengt.

Elk TeamNL centrum kent een Regionaal Expert Prestatiegedrag en mentale Gezondheid (REPG), opgeleid als GZ- of Klinisch Psycholoog. De REPG’s dienen als eerste aanspreekpunt voor coaches, sporters en het TeamNL centrum voor vragen op het gebied van prestatiegedrag en mentale gezondheid. REPG’s beheren en coördineren het regionale netwerk bestaande uit sportpsychologen, GZ-psychologen, klinisch psychologen, neuropsychologen en psychiaters met ervaring in de topsportcontext, die op maat begeleiding van sporters, coaches en staf verzorgen.  

 1. Visie en werkwijze prestatiegedrag en mentale gezondheid
 2. Aanbod prestatiegedrag en mentale gezondheid
 3. Lees ook: ''Prestatie en mentale gezondheid gaan hand in hand''

Eefje Raedts

Hoofdexpert prestatiegedrag en mentale gezondheid

Neem contact op

Topsportcultuur

Marit Gijsbers

De visie ‘Sport & Integriteit’ van NOC*NSF zet erop in dat we Nederland op een professionele, integrale en bestendige manier de integriteit in de sport waarborgen: we staan voor een eerlijke, veilige en open sport. Hoe we met elkaar om (willen) gaan in de sport, kent fundamentele uitgangspunten, de visie is daarom binnen elke context en op elk niveau van toepassing.

De topsportcontext vraagt om een toevoeging:
Topsport als beroepsgroep gaat om continue ontwikkeling; om het morgen nog beter doen dan vandaag. Dat geldt voor de sporter, de coach en hun omgeving. Het spanningsveld om telkens de grens te verleggen, maar geen ethische grenzen te overschrijden, dient als vertrekpunt voor dialoog, reflectie en implementatie. Waarbij het streven is een verantwoorde cultuur te bewerkstelligen en in stand te houden, waarin betrokkenen binnen een topsport- of opleidingsprogramma (op het gebied van omgangsvormen) in staat zijn spanningen, ongemak en dilemma's samen bespreekbaar te maken en te houden. Een cultuur waarin iedereen een bijdrage levert en verantwoordelijkheid voor draagt. 

 1. Topsportcultuur visie en werkwijze
 2. Aanbod topsportcultuur

Marit Gijsbers

Hoofdexpert topsportcultuur

Neem contact op

Strength & conditioning

Richard Louman

Door met trainingsprogramma's voor kracht, conditie of andere trainingsmodaliteiten te ondersteunen, dragen we bij aan de prestatieverbetering, wordt (in)direct het prestatievermogen vergroot, kunnen blessures voorkomen worden en kan er sneller aan herstel gewerkt worden.

Topsport, opleidingsprogramma’s en topsportcampagnes binnen het focusbeleid van NOC*NSF komen in aanmerking voor inzet van een S&C coach. Deze experts worden structureel onderdeel van het interdisciplinaire begeleidingsteam dat onder leiding staat van een coach.

Hooggekwalificeerde S&C coaches zorgen voor begeleiding van sporters en stellen op maat trainingsprogramma's op. Daarnaast zijn S&C coaches een klankbord voor een trainer/coach om te komen tot een optimaal integraal trainingsprogramma.   

 1. Visie en werkwijze strength and conditioning
 2. Aanbod strength en conditioning
 3. Lees ook: ''In Nederland moeten we slim trainen om iedereen heel te houden''

Richard Louman

Hoofdexpert strength & conditioning

Neem contact op

Sport Science

Bernadet van Os

Het op een wetenschappelijk gefundeerde en data gedreven manier volgen en ondersteunen van de ontwikkeling van de sporter, dan wel het onderzoeken en toepassen van nieuwe mogelijkheden als basis voor ontwikkelen en presteren.

Topsport-, opleidingsprogramma’s en topsportcampagnes van bonden hebben idealiter een sport scientist en/of performance analist in hun begeleidingsteam. Zij bieden dagelijkse ondersteuning in de trainingsomgeving (testen, monitoren, analyseren en feedback geven), implementeren (nieuwe) kennis en geven richting aan onderzoek en innovatie.  

Sport scientists, coaches en andere experts worden vanuit het Sport science centrum op Papendal gefaciliteerd met een testlab, inzet van (nieuwste) technologie, R&D en specialisten op het gebied van fysiologie, biomechanica, (sensor) technologie, aerodynamica, materiaal ontwikkeling en data science.

 1. Visie en werkwijze sport science
 2. Aanbod sport science

Bernadet van Os

Hoofdexpert sport science

Neem contact op

Vragen over topsportinfrastructuur en TeamNL Experts?

Marieke Faber

Heb je vragen over topsportinfrastructuur en/of TeamNL Experts? Neem contact op met Marieke Faber.


Marieke Faber

Performance Manager Topsportinfrastructuur & Experts

Neem contact op