Visie en werkwijze duale ontwikkeling

We willen sporters met een status van NOC*NSF stimuleren om zich verantwoord te ontwikkelen om het beste uit zichzelf te halen zowel op sportief, cognitief als sociaal vlak. Dit doen we vanuit een holistische benadering.

Topsport is een tijdig beroep waar topsporters competenties ontwikkelen die van specifieke waarde zijn voor de maatschappij. Vanuit NOC*NSF zetten wij in op vroegtijdige bewustwording en doorlopende begeleiding van topsporters. Wij staan voor autonome topsporters die regie nemen over hun eigen carrière en ontwikkeling.

Vanuit NOC*NSF willen wij de zelfregulatie van topsporters ondersteunen en willen wij topsporters passend bij hun fase optimaal stimuleren in de voorbereiding op hun maatschappelijke carrière.

Doelen duale ontwikkeling

  • Duale ontwikkeling is fundamenteel onderdeel van topsportbeleid

  • Creëren van een cultuur en omgeving die de duale ontwikkeling van de topsporter stimuleert

  • Versterken van landelijk netwerk van onderwijs (stakeholders)

  • Vergroten van mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor topsporters

  • Maatschappelijke ontwikkelingen en inzichten vertalen naar praktijk

 

Wat bieden we

NOC*NSF stelt in samenwerking met TeamNL centra studiebegeleiders beschikbaar voor (talentvolle) sporters die onderdeel uitmaken van een topsport- of opleidingsprogramma. Het doel is het stimuleren van de zelfstandigheid van (talentvolle) sporters op het gebied van de combinatie topsport en onderwijs. De studiebegeleiders werken met een vraag gestuurde aanpak. Sporters plannen bijvoorbeeld hun eigen (intake) gesprek. Studiebegeleiders geven daarnaast ook voorlichting voor ouders en sporters over de combinatie van topsport en onderwijs.

Elk TeamNL centrum kent dus één of meerdere studiebegeleider(s). Zij dienen als eerste aanspreekpunt voor coaches en sporters voor vragen over inzet van studiebegeleiding en voor vragen in de combinatie van topsport en onderwijs.

NOC*NSF stelt op basis van het aantal topsport- en opleidingsprogramma’s dat wordt gefaciliteerd door een TeamNL centrum én het aantal sporters dat onderwijs met topsport combineert, het aantal uur voor de inzet van een studiebegeleider vast. TeamNL centra kunnen op basis van de financiële uitgangspunten en begrotingsregels, die aanvullend zijn op het door de Algemene Vergadering vastgestelde Richtlijnenboek 2025, een aanvraag indienen voor de inzet van studiebegeleiding aan de hand van een verplicht begrotingsformat. Dit document is TeamNL centra beschikbaar in de VMS-portal.