Over olympisme

Building a better world through sport

De meeste Nederlandse sporters zijn het zich waarschijnlijk niet bewust, maar als je lid bent van een sportvereniging maak je ook deel uit van de internationale Olympische Beweging, de Olympic Movement. Deze beweging vindt haar grondslag in het moderne olympisme. De Franse baron Pierre De Coubertin (1863-1937) wordt beschouwd als de bedenker daarvan.

De slogan van de Olympic Movement (de Olympische Beweging),Building a better world through sport,geeft mooi weer hoe sport gebruikt kan worden om de wereld te veranderen. Het olympisme en de olympische waarden vriendschap, respect en excelleren staan hierbij centraal.

Het International Olympic Committee IOC heeft de fundamentele principes en reglementen van de Olympische Beweging vastgelegd in het Olympisch Handvest (Olympic Charter). NOC*NSF staat voor het actief uitdragen hiervan.

Wat is Olympisme?

Olympisme is een levensfilosofie, die de kwaliteiten van lichaam, wilskracht en geest verheft en met elkaar combineert. Door sport te vermengen met cultuur en educatie, stimuleert Olympisme een manier van leven die gebaseerd is op plezier in inspanning, de educatieve waarde van 'goed voorbeeld doet goed volgen' en respect voor universele ethische principes.

Olympisme stelt sport in dienst van een evenwichtige ontwikkeling van mensen. Op die manier hoopt het bij te dragen aan een vreedzame wereld, waarin menselijke waardigheid voorop staat.

Wat zijn de Olympische en Paralympische Waarden?

De Olympische Waarden bestaan uit excelleren, respect en vriendschap. Onder excelleren wordt verstaan om het beste uit jezelf te halen, zowel op het gebied van sport als in het leven. Het gaat erom dat je zelf participeert, doelen nastreeft, vooruitgang boekt en de beste versie van jezelf probeert te zijn. Met respect wordt bedoeld dat je zowel jezelf als anderen, regels, voorschriften en de omgeving respecteert. Fair Play, de strijd tegen doping of ander onethisch gedrag valt ook onder respect. Onder vriendschap wordt verstaan dat sport als instrument kan worden ingezet om een vreedzame en betere wereld te bouwen, door middel van solidariteit, teamgeest, vreugde en optimisme.

De Paralympische Waarden bestaan uit moed, vastberadenheid, inspiratie en gelijkheid. Moed staat voor het onverwachte bereiken en prestaties uit het verleden te overtreffen. Met vastberadenheid wordt doorzettingsvermogen bedoeld, ook bij tegenslag. Het woord inspiratie zegt het al, de paralympische atleten vormen een goed voorbeeld voor anderen. De laatste waarde is gelijkheid, dat wil zeggen dat iedereen gelijk is, ook al heeft diegene een beperking of een andere etniciteit. De sport verbroedert.

Hoe draagt NOC*NSF bij aan het Olympisme?

Dit doet NOC*NSF op verschillende manieren, denk bijvoorbeeld aan de deelname van de Olympische Spelen of andere multisportevenementen waar NOC*NSF de thematiek onder de aandacht wil brengen van sporters, coaches en fans.

Ook sluit NOC*NSF aan bij initiatieven zoals de Gay Pride en de vluchtelingenthematiek om via sport de wereld te verbeteren.

In het Olympisch Handvest is overeengekomen dat NOC*NSF zich inzet op: