Atletencommissie NOCNSF

Atletencommissie

Topsporters van Nederland, wij zijn er voor jullie! Wij zijn (ex-)topsporters en vormen een zelfstandige adviescommissie binnen NOC*NSF. We zijn belangenbehartiger, kwaliteitsbewaker van voorzieningen en afspraken, lobbyist voor betere omstandigheden, ambassadeur voor de topsport en we signaleren kansen en bedreigingen. Onze centrale doelstelling is het verbeteren van het topsportbeleid in Nederland vanuit het gezichtspunt en de belangen van de bijzondere beroepsgroep die topsporters vormen.

Onze speerpunten

Als AtletenCommissie zijn we er voor de topsporters van Nederland. We hebben onze doelen samengevat in deze speerpunten:

Inspraak

Inbreng van topsporters is uniek en waardevol

Als topsporters meer inspraak hebben, kunnen ze zich beter ontwikkelen. Alleen zo kunnen ze de regie houden over hun eigen carrière.

De inbreng vanuit hun perspectief is uniek en waardevol. Daarom pleiten wij voor een sterke atletenvertegenwoordiging binnen alle Nederlandse sportbonden, van wie de rechten en plichten solide zijn vastgelegd.


Inbreng van topsporters is uniek en waardevol

Goed sportbestuur

Transparantie en integriteit gaan hand in hand

Doen wat je zegt en zeggen wat je doet: integriteit is essentieel in topsport. Daarom sturen we aan op goed sportbestuur.

Transparantie gaat daarmee hand in hand. Geen dubbele agenda’s, maar in openheid overleggen en met elkaar beslissingen nemen die goed zijn voor de sport, met oog voor het individu.


Transparantie en integriteit gaan hand in hand

Optimale voorzieningen

Om te excelleren heb je de beste voorzieningen nodig

Topsport is een vak. En om te excelleren in je werk, heb je de beste voorzieningen nodig. Van vervoer tot verzekeringen: wij zetten ons in voor optimale voorzieningen voor topsporters.

Zo kunnen zij zich maximaal voorbereiden op hun volgende topprestatie. Dat geldt tijdens hun actieve carrière, maar ook daarna. We denken daarom mee over bijvoorbeeld transitieprogramma’s.


Om te excelleren heb je de beste voorzieningen nodig