Rabobank: verenigingen sterker en toekomstbestendig maken

Rabobank

Rabobank gelooft in het verenigingsleven. Op de vereniging leren we voetballen, schaatsen, acteren, dansen, gitaar spelen. Daar beginnen grote dromen en worden talenten opgeleid waar we later gul voor applaudisseren. Bovenal is de vereniging een sociale ontmoetingsplek waar we graag komen. Waar we vrienden maken en vrienden ontmoeten. Verenigingen brengen mensen letterlijk en figuurlijk bij elkaar en zorgen voor een samenleving die hechter, opener en toleranter is.

Vanwege de belangrijke rol die verenigingen in onze samenleving spelen, zet Rabobank (zelf een coöperatie met leden) zich al jaren in voor het verenigingsleven in ons land. Het partnership met NOC*NSF past daarbinnen. We bieden toegang tot de sport(vereniging) in Nederland en hebben dezelfde ambitie: verenigingen sterker en toekomstbestendiger maken. Zeker nu is dat hard nodig: door corona hebben veel verenigingen het moeilijk. Los daarvan spelen er structurele uitdagingen zoals de teruggang in ledenaantal of het gebrek aan vrijwilligers en goede bestuurders die aangepakt moeten worden.

Samen met LKCA, het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, helpen we daarbij. Van 2021 tot 2031 gaan we met zijn drieën samenwerken en op grote schaal verenigingen in sport en cultuur ondersteunen. Dat doen met het programma Rabo ClubSupport. Je krijgt dan bijvoorbeeld begeleiding van een expert uit ons netwerk die je het beste kan helpen met het realiseren van een ambitie die je als club hebt. Op wat voor vlak ook. Daarbij bieden we ondersteuning met masterclasses, workshops, inspiratieavonden en seminars. Zo maken we samen meer mogelijk. En vooral, sterkere verenigingen.

Als coöperatieve bank geloven we in de kracht van samen om zo met elkaar meer mogelijk te maken. In dit geval voor het verenigingsleven in Nederland. Wij vinden dat een club meer is dan een club. Clubs in sport en cultuur zijn het cement van onze maatschappij. Het is van groot belang dat zij geholpen worden om klaar te zijn voor de toekomst. Daar zetten wij graag op in; het verenigingsleven is het belangrijkste onderdeel van ons sponsorstrategie.
Leendert Bikker, directeur Communicatie Rabobank
Tijdens de coronacrisis bleek overduidelijk de onschatbare waarde van clubs en verenigingen: toen we er niet mochten komen waren we de weg een beetje kwijt. Wat moeten we nu dan? We konden ons ei niet leggen. Rabobank heeft zich lang geleden al verbonden aan het verenigingsleven. Vanuit een heldere visie is het heel prettig samenwerken. En we weten waarvoor we het doen: voor sterke en vitale verenigingen. Mooi werk!
Paul Holster, accountmanager NOC*NSF