Topsportstatussen

Wanneer kom je in aanmerking?

Topsporters kunnen in aanmerking komen voor een topsportstatus. Daarmee komen ze (onder bepaalde voorwaarden) in aanmerking voor voorzieningen en regelingen.

Onderstaand overzicht laat zien wanneer je als topsporter in aanmerking komt voor een topsportstatus en welke verschillende topsportstatussen kunnen worden toegekend.

Tosportstatussen BSR
 1. Jouw topsportdiscipline moet erkend zijn. Of dat zo is vind je op deze pagina in de lijst met erkende topsportdisciplines, die is vastgesteld op basis van het Reglement Topsport- en Internationale Wedstrijdsportdisciplines.
 2. Jouw topsportdiscipline moet een financiële toekenning hebben vanuit NOC*NSF. Of dat zo is vind je in de lijst van fulltime topsportprogramma’s.
 3. Jouw sportbond moet voor jou een statusvoordracht doen aan NOC*NSF, zoals omschreven in het Statusreglement Topsporters dat je op deze pagina vindt. Na goedkeuring door NOC*NSF en het succesvol afronden van de TeamNL e-learning wordt jouw topsportstatus definitief toegewezen.
 4. Ook via een maatwerkbesluit kun je in aanmerking komen voor een A-, HP- of Selectiestatusstatus. De voorwaarde hiervoor is dat je actief bent binnen een erkende topsportdiscipline, zoals genoemd in stap 1. Staat jouw topsportprogramma niet op deze lijst, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een Bondsstatus na een mondiale top-16 prestatie. Deze status wordt toegekend door jouw sportbond.

De drie topsportstatussen van NOC*NSF

NOC*NSF heeft drie soorten topsportstatussen: de A-, HP- en Selectiestatus. Hieronder lees je in hoofdlijnen wanneer je voor welke status in aanmerking komt. De meest actuele en volledige informatie vind je in het Statusreglement Topsporters, dat je op deze pagina vindt.

A-status

Het uitgangspunt om in aanmerking te komen voor een A-status is een mondiale top 8-prestatie tijdens een WK, Olympische Spelen, Paralympische Spelen of een ander internationaal topsportevenement dat wat betreft deelnemersveld en geleverde competitie gelijk is aan een WK.

HP-status

Een HP-status wordt in uitzonderlijke gevallen toegekend bij buitengewone sportieve perspectieven. Dit gebeurt alleen na overleg met de betrokken sportbond.

Selectiestatus

De Selectiestatus is niet gekoppeld aan een prestatie-eis. Een sportbond bepaalt op basis van haar eigen selectiebeleid welke topsporters voor deze topsportstatus in aanmerking komen. 

Heb je vragen? 

Neem contact op met TeamNL Athlete Services of bekijk hieronder de antwoorden op de veelgestelde vragen. 

Neem contact op

Veelgestelde vragen

Wanneer kom ik in aanmerking voor een A-status?  

Het uitgangspunt om in aanmerking te komen voor een A-status is een mondiale top 8-prestatie tijdens een WK, Olympische Spelen, Paralympische Spelen of een ander internationaal topsportevenement dat wat betreft deelnemersveld en geleverde competitie gelijk is aan een WK. 

Daarnaast kun je in uitzonderlijke gevallen via een maatwerkbesluit een A-status toegekend krijgen.

De top 8-prestatienorm kan in overleg met jouw sportbond worden aangescherpt: 

 • als sprake is van een Paralympische topsportdiscipline; 
 • als het deelnemersveld en de geleverde competitie binnen jouw discipline daar aanleiding toe geven.  

Wil je weten welke prestatienorm jouw sportbond in je topsportdiscipline heeft afgesproken voor het verkrijgen van een A-status? Neem dan contact op met jouw sportbond. 

 

Wanneer kom ik in aanmerking voor een HP-status? 

Een HP-status wordt in uitzonderlijke gevallen toegekend. Bijvoorbeeld als een topsporter een buitengewoon perspectief heeft op een snelle aansluiting bij de mondiale top 8. En daarnaast een hoog perspectief heeft op een positie bij de mondiale top-3 tijdens een WK, Olympische Spelen, Paralympische Spelen of een ander internationaal topsportevenement dat wat betreft deelnemersveld en geleverde competitie gelijk is aan een WK. Dit gebeurt alleen na overleg met de betrokken sportbond.

Een topsporter kan de HP-status maximaal drie jaar aaneengesloten behouden. Daarna kan de HP-status niet opnieuw verkregen worden.

De HP-status wordt niet verleend aan topsporters die een teamsport beoefenen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een Selectiestatus?

De Selectiestatus is niet gekoppeld aan een prestatie-eis. Een sportbond bepaalt op basis van haar eigen selectiebeleid welke topsporters voor deze topsportstatus in aanmerking komen. De Selectiestatus heeft een looptijd van een jaar en kan daarna op voordracht van de sportbond verlengd worden. Per programma is er een maximaal aantal statussen te verdelen door de sportbond.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een Bondsstatus?

Topsporters in topsportprogramma’s die vanaf 2017 geen financiering van NOC*NSF krijgen, kunnen na het behalen van een mondiale top-16 prestatie aanspraak maken op een Bondsstatus. De Bondsstatus wordt door jouw sportbond toegekend. De Bondsstatus geeft je toegang tot verschillende voorzieningen en regelingen die door NOC*NSF worden aangeboden.

Minimale criteria voor toekenning van een Bondsstatus:

 • Het moet gaan om een senioren topsporter die op basis van diens leeftijd niet meer kan deelnemen aan mondiale jeugdevenementen.
 • Voor een topsporter in olympische en niet-olympische programma’s geldt als algemeen uitgangspunt dat de topsporter bij de eerste zestien is geëindigd op een WK, Olympische Spelen en/of een internationaal topsportevenement dat wat betreft het deelnemersveld en de geleverde competitie ten minste gelijkwaardig is aan een WK.
 • Voor topsporters in paralympische programma’s geldt als algemeen uitgangspunt dat de topsporter bij de eerste acht is geëindigd op een WK, Paralympische Spelen en/of een internationaal topsportevenement dat wat betreft het deelnemersveld en de geleverde competitie ten minste gelijkwaardig is aan een WK.
 • De topsporter volgt het trainings- en wedstrijdprogramma onder auspiciën van de bond en is lid van de nationale selectie van de bond.
 • Het trainings- en wedstrijdprogramma voldoet aan de eisen van een kwalitatief en kwantitatief mondiaal concurrerend programma.
 • De Bondsstatus wordt door jouw sportbond toegekend via een schriftelijke brief en heeft een looptijd van een jaar.

Hoe behaal ik een A-, HP- of Selectiestatus?

Het Statusreglement Topsporters (dat je op deze pagina vindt) beschrijft de procedure en criteria op basis waarvan een topsporter een status kan verkrijgen. Alleen NOC*NSF kan topsporters een topsportstatus verlenen. Hoewel de topsportstatus aan individuele sporters wordt verleend, is de procedure die gevolgd moet worden om een status te krijgen er een tussen NOC*NSF en de bond. Dit zijn de belangrijkste punten van het Statusreglement Topsporters die je moet weten: 

 • NOC*NSF en jouw sportbond hebben vastgelegd wat het maximum aantal topsporters is per topsportprogramma. Dit maximum is het aantal A-, HP- en Selectiestatussen gezamenlijk. 
 • Het voltooien van de TeamNL e-learning voor topsporters is een voorwaarde voor het verkrijgen of verlengen van een status. 
 • Als topsporter houd jij je aan de spelregels van jouw sport. Wij verwachten dat je je ook buiten het sportveld, de sporthal of het zwembad houdt aan de TeamNL-waarden excelleren, respect en samen. 

Wat houdt een maatwerkbesluit in?

In uitzonderlijke gevallen kun je via een maatwerkbesluit in aanmerking komen voor een A-, HP- of Selectiestatus. Een voorwaarde hiervoor is dat je actief bent binnen een erkende topsportdiscipline.