Er komt veel informatie af op sportverenigingen. We zetten de actuele zaken via deze pagina op een rij.

Nix 18, wel zo sportief

De leeftijdsgrens voor alcohol in sportkantines is voor barpersoneel en vrijwilligers soms lastig te handhaven. Daarom krijgen sportverenigingen  extra ondersteuning van het ministerie van VWS, NOC*NSF en diverse sportbonden. peciaal voor de campagne is een toolkit met hulpmaterialen ontwikkeld, waarmee alle sportverenigingen in Nederland hun kantine kunnen transformeren tot een 'Club van NIX'.

Statiegeld kleine flesjes: vraag nu gratis een inzamelcontainer aan

Vanaf 1 juli 2021 is statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd. Op elke frisdrank- en waterfles onder de 1 liter zit nu 15 cent statiegeld. Sportverenigingen hebben de mogelijkheid om gratis een inzamelcontainer en communicatiemateriaal aan te vragen om op de club statiegeld flesjes in te zamelen. De opbrengst van de ingeleverde flesjes mag de sportvereniging zelf houden. Een actieve club kan hier tot wel € 1.000,- per jaar mee sparen.

Afval op de sportclub: een handig stappenplan

Steeds meer sportverenigingen willen aan de slag met afvalvermindering en -scheiding op hun club. Dit is belangrijk omdat het afval daardoor op een juiste manier verwerkt kan worden, wat beter is voor het milieu. Vanaf 3 juli 2021 gelden bovendien nieuwe regels voor wegwerpplastics, die moeten helpen om de plastic vervuiling tegen te gaan.

Sportverenigingen kunnen nu gebruik maken van een handig stappenplan, waarin informatie staat over afvalvermindering en -scheiding op de club. Dit stappenplan is tot stand gekomen door samenwerking tussen sportclubs, sportbonden en gemeenten.

E-learning verantwoord alcohol schenken

Wil je als club aan de slag met verantwoord alcohol schenken? Volg dan de gratis e-learning ‘Verantwoord alcohol schenken’, die in samenwerking met VWS en drie andere branches speciaal is ontwikkeld voor barvrijwilligers/medewerkers van sportkantines. In de e-learning leer je hoe jij als barpersoneel op de sportvereniging om kan gaan met lastige situaties, welke regels er gelden en hoe je verantwoordelijk schenkt. De e-learning bestaat uit online modules en wordt afgesloten met een toets.