Fitness

Veilige en integere sport

We zetten ons in voor optimale sportomstandigheden voor iedereen: van recreant tot topsporter, van sporters met een beperking tot vrijwilliger en fan. Het is belangrijk dat iedereen met plezier kan sporten in een veilige en verantwoorde omgeving. Integriteit is daarbij een onmisbaar fundament. Om dit te bereiken, bundelt de gezamenlijke sport zijn krachten. We bevorderen de waarden die centraal staan in integriteit: eerlijk, open, veilig, inclusief en betrouwbaar. En we gaan integriteitsschendingen in de sport tegen: corruptie, fraude, grensoverschrijdend gedrag, doping, matchfixing en criminele inmenging.

NOC*NSF heeft een coördinerende rol om integriteit te bevorderen en schendingen ervan tegen te gaan. Samen met sportbonden en deskundigen ontwikkelde NOC*NSF een integrale visie en aanpak op de integriteit van de sportsector, die we momenteel uitvoeren.

Lees de Visie sport en integriteit (pdf)

Nederland sport veilig

Een sociaal veilige sport begint bij een goede basis. De 4 v's helpen hier bij. Clubs die voldoen aan de 4 v's voor veiligheid hebben een goed fundament voor een veilige sportomgeving en bouwen daarmee aan een plek waar iedereen zich fijn voelt. Zónder grensoverschrijdend gedrag. 

Lees verder