NOC NSF Beeldbank Rugby 2023 2 1922

Diverse en inclusieve sport

NOC*NSF wil dat écht iedereen mee kan doen aan sport. Want sport breng mensen samen. Op zaterdagmorgen op of naast het veld en in de zaal, of in het oranje op de tribunes. Sport heeft aantoonbaar de kracht mensen uit hun isolement te halen en grote groepen te verbinden. Toch zijn er grote uitdagingen in de sport, bijvoorbeeld een stijging van bewegingsarmoede onder kinderen, het ontbreken van representativiteit in sportclubs én het wil maar niet lukken om niet-sporters die wel willen en kunnen sporten structureel te verbinden aan de sportclub.

Ambitie

We streven naar een sport waar iedereen zich thuis voelt en iedereen mee kan doen. Om dit te bereiken werkt NOC*NSF, samen met de sportbonden en partners, aan inclusie en diversiteit binnen de sport. 

De ambities uit de Sportagenda 2032 geven houvast om de weg naar een meer inclusieve sport vorm te geven.

We streven naar clubs waar mensen:

  • worden uitgenodigd om te gaan sporten en bewegen

  • zichzelf kunnen zijn en zich geaccepteerd voelen

  • zich welkom voelen én vaker terug willen komen

  • naar eigen behoefte en wensen kunnen sporten en bewegen