Hockey Kampong Bloemendaal BSR AGENCY 760X456

Top teamsportcompetities

NOC*NSF, VSG, het ministerie van VWS en vijf teamsporten, namelijk handbal, hockey, korfbal, volleybal en waterpolo, nemen het voortouw om samen met stakeholders te werken aan een impuls van hun top teamsportcompetities en topclubs.

De top teamsportcompetities maken topsport wekelijks dichtbij huis voelbaar en zijn daarmee van grote waarde voor de Nederlandse maatschappij.

Het programma ‘Versterken top teamsportcompetities en topclubs 2032’ is gestart als onderdeel van het Nationaal Sportakkoord.

Samen brengen we de transitie op gang

Heb je vragen of wil je meer weten over top teamsportcompetities? Neem dan contact op met Marloes van Amerongen of Frank van Barneveld via topteamsport@nocnsf.nl.