De vereniging NOC*NSF is ontstaan uit de fusie tussen het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie in 1993. We zijn de bundeling van de georganiseerde sport in Nederland. 

NOC*NSF is een ledenorganisatie, met een bestuur, een directie en een algemene vergadering.

Onze leden

Onze toelatingseisen, statuten en reglementen

Algemene Vergadering

Jaarverslag en jaarrekening

Ons bestuur en onze directie

Werkorganisatie NOC*NSF

De werkorganisatie NOC*NSF bestaat uit verschillende afdelingen die gezamenlijk uitvoering geven aan de kerntaken en de realisatie van het jaarplan.

Het managementteam wordt gevormd door de directie en de managers van de afdelingen sportparticipatie, topsport en marketing, communicatie en partnerships. Zij worden ondersteund door Business Support op het gebied van HR, informatiemanagement en bedrijfsvoering. De teams public affairs, internationale zaken, integriteit en de afdeling support zijn als aandachtsgebieden direct onder de directie gepositioneerd.

International office van NOC*NSF

De missie van NOC*NSF is Nederland te verbinden en te inspireren met de kracht van sport. Die missie vraagt om uiteenlopende inzet, op sportgebied en daarbuiten, nationaal maar ook internationaal. Internationaal worden er in de sport immers besluiten genomen die van invloed (kunnen) zijn op onze ambities. Een goede relatie met internationale organisaties en sportbestuurders is dus van groot belang.