Pexels Sides Imagery 3697601 sportagenda

Sportagenda 2032

De Sportagenda bevat de strategie voor de vereniging NOC*NSF. De Sportagenda beschrijft de ambitie, streefdoelen, strategie en beoogde effecten. Bovenal vormt de Sportagenda de basis voor samenwerking binnen én buiten de vereniging van NOC*NSF.

Op deze pagina vind je een overzicht van relevante informatie en diensten specifiek voor sportbonden. Op de algemene pagina vind je meer informatie over de Sportagenda zelf.

Ga naar de Sportagenda 2032

Waar draagt de Sportagenda aan bij?

De Sportagenda is hoog ambitieus, maar het gaat verder dan alleen maar inspireren. De Sportagenda geeft inhoudelijk richting en houvast aan de leden en werkorganisatie van NOC*NSF. Zo vormt het bijvoorbeeld de basis voor de ontwikkeling van de ‘Topsportstrategie 2032’, de sport-specifieke doorontwikkeling van de strategie van sportbonden en het strategisch kader voor de verdeling en besteding van financiële middelen.

De Sportagenda 2032:

  • is een strategie op hoofdlijnen;

  • beschrijft de overtuiging, ambitie, streefdoelen en kritische succesfactoren;

  • wordt gerealiseerd aan de hand van 8 actielijnen;

  • wordt jaarlijks vertaald naar concrete plannen;

  • geeft jaarlijks de mogelijkheid om bij te sturen waar nodig.

Contact

Wil je meer weten of heb je nog vragen over de Sportagenda 2032? Neem dan contact op. 

Carlijn Mol

Strategisch adviseur NOC*NSF

Neem contact op

carlijn.mol@nocnsf.nl