Topsportfinanciering

Topsportfinanciering

NOC*NSF heeft een top10-ambitie, we willen bij de best presterende sportlanden horen. Met TeamNL willen we meer medailles, in meer sporten, met meer impact. Om onze financiële middelen zo effectief mogelijk in te zetten, moeten we een selectie maken uit alle topsportprogramma's van onze sportbonden. Hiertoe zetten we drie stappen:

  • we inventariseren welke topsportdisciplines er zijn,
  • we stellen criteria op waaraan de voor financiering in aanmerking komende topsportdisciplines moeten voldoen
  • we bepalen van de binnengekomen aanvragen welke daadwerkelijk financieel zo optimaal mogelijk ondersteund worden: dit zijn de structureel presterende programma’s en programma’s die de potentie hebben zich daartoe te ontwikkelen.

Focuscriteria en indienen investeringsaanvraag

Om een aanvraag voor financiering in te kunnen dienen, moet het programma van een discipline die als topsport of internationale wedstrijdsport erkend is, voldoen aan een aantal focuscriteria. Programma’s die aan alle focuscriteria voldoen, mogen een investeringsaanvraag indienen voor financiering van hun topsport- en/of opleidingsprogramma.

Het indienen van een investeringsaanvraag kan één keer in de vier jaar, bij aanvang van een nieuwe olympische zomer- of wintercyclus. Na beoordeling van het investeringsplan wordt besloten of het programma in aanmerking komt voor topsportfinanciering.

Financiering programma's

We financieren vier verschillende soorten programma’s:

  • topsportprogramma’s
  • opleidingsprogramma’s
  • start-up programma’s
  • individuele campagnes. 

Dit zijn altijd programma’s onder regie van een sportbond.

We streven ernaar om samen met de sportbonden sporters een internationaal concurrerend programma aan te bieden, gedurende hun hele sportcarrière. Daarbij gaat het om talenten die over acht jaar op het internationale podium kunnen staan, topsporters die bij het eerstvolgende WK willen presteren, tot en met topsporters die zich voorbereiden op een volgende carrière na hun topsportloopbaan.

Deze programma’s, en de bijbehorende begeleiding en voorzieningen, zijn niet alleen gericht op het verbeteren van de sportieve prestaties, maar ook op de andere factoren die bijdragen aan een langere succesvolle loopbaan. Naast programma’s van sportbonden financieren we ook vijf TeamNL centra.