Teamnl@Work 399 Afb

Topsportbeleid TeamNL

NOC*NSF heeft met de sportbonden de ambitie om bij de beste tien topsportlanden van de wereld te horen. We willen winnen! We streven naar meer medailles, in meer disciplines, met meer impact.

Om die ambitie te kunnen blijven verwezenlijken is ons beleid gericht op optimale omstandigheden voor onze topsporters en onze topsportcoaches.

 

Lisa Kruger Tokyo 2021 BSR AGENCY

Classificatie Paralympisch

Sporters met een beperking kunnen een competitief nadeel ondervinden tijdens de sportbeoefening. Daarom is een systeem bedacht om ervoor te zorgen dat een sportprestatie enkel afhankelijk is van talent, fitheid, kracht, uithoudingsvermogen, tactisch inzicht en mentale focus en dat winst of verlies van een sportwedstrijd niet wordt bepaald door de aard of mate van de handicap.

Meer informatie over classificatie

Pijlers van het beleid

Voor de (potentiële) wereldtoppers bouwen we daarom verder aan hoogwaardige topsport- en opleidingsprogramma’s, bestaande uit de volgende pijlers:

  • De beste en meest kansrijke sporters
  • Competente trainers-coaches
  • Efficiënte organisatie met sterk leiderschap
  • Een functionele en doelmatige dagelijkse trainingssetting
  • Deskundige prestatie ondersteunende specialistische begeleiding
  • Een passend programma van wedstrijden & competities
  • Succesvolle in- en doorstroom van talenten om de beoogde topsportdoelstellingen te realiseren

Contact met TeamNL

Heb je een vraag? We helpen je graag!

Contact met TeamNL