Header Doorlopende Leerlijn

We hebben behoefte aan meer en betere trainer-coaches

Een goede trainer-coach is goud waard, ongeacht het niveau waarop hij of zij actief is. Dat zorgt er onder andere voor dat sporters verantwoord begeleid worden. Een trainer-coach is niet vanzelfsprekend in staat om dit goed te doen. Een gedegen opleiding biedt hier een juiste basis voor.

Passende opleidingen, bij- en nascholingen, zorgen er ook voor dat trainer-coaches zich blijvend kunnen ontwikkelen. NOC*NSF en opleidingspartners uit sport en onderwijs bundelen krachten en werken samen aan een vernieuwde opleidingsstructuur: de doorlopende leerlijn voor trainer-coaches.

De verdere professionalisering van trainer-coaches levert een bijdrage aan het realiseren van de ambities in de sport. Een belangrijke en waardevolle ontwikkeling. Want zeg nu zelf: iedere sporter verdient toch een goede trainer-coach?

Op deze pagina vind je meer informatie over het belang van goede trainer-coaches, de wijze waarop trainer-coaches zich kunnen ontwikkelen in de toekomst, de verschillende opleidingsmogelijkheden, ervaringen uit de praktijk en nog veel meer.

trainer-coach, het is een vak!

niet iedereen kan training geven en coachen. Trainer-coach, het is ’n vak.