Wat zien we terug in de praktijk?

Resultaten campagne

Mei 2022

Van 21 maart t/m 21 april is de online campagne ‘Word Grootmaker, word trainer-coach’ live geweest op diverse social media kanalen; namelijk op Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en TikTok. De boodschap van deze campagne was het laten zien wat voor een positieve impact je als trainer-coach kan hebben op het leven van mensen. De online campagne bestond uit diverse video’s en afbeeldingen waarin verschillende sporten werden uitgelicht.

Deze content werd geadverteerd, maar ook organisch geplaatst door NOC*NSF en opleidingspartners vanuit sport en onderwijs. Dit heeft geresulteerd in dat de social posts samen meer dan 2 miljoen keer voorbij zijn gekomen op bovenstaande kanalen. Mede door deze samenwerking betreft het delen van content is deze campagne effectief geweest! Vooral de doelgroep studenten is goed bereikt via Facebook/Instagram, waardoor deze doelgroep de website veel bezocht heeft.

De campagne is zo gemaakt dat deze herhaald kan worden op een later moment. Bekijk meer cijfers van de online campagne in deze infographic.

Informatiesessie en toolkit campagne

Februari 2022

Tijdens de informatiesessie op 9 februari 2022 is de context van de wervingscampagne ‘Word grootmaker, word trainer-coach’ geschetst. Ook zijn vragen en opmerkingen ten aanzien van deze campagne besproken. Diverse sportbonden en onderwijsinstellingen hebben vervolgens content aangeleverd voor de landingspagina.

Distributie

De campagne liep van 21 maart t/m 21 april.  NOC*NSF zet hierbij in op social advertenties.

De kanalen die werden ingezet, zijn:

  • Instagram
  • TikTok
  • Facebook
  • LinkedIn

Bijdragen aan de campagne

Hoe meer we delen, hoe meer mensen we bereiken en hoe meer potentiële cursisten we triggeren.

Er is een toolkit samengesteld met video’s, afbeeldingen en voorbeeldteksten die op eigen kanalen geplaatst kunnen worden.

Een korte toelichting op de tookit:

  • Via deze link tref je de hoofdvideo aan
  • Via deze link tref je de doorvertaling van thema 1 (hockey) aan
  • Via deze link tref je de doorvertaling van thema 2 (BMX) aan
  • Via deze link tref je de doorvertaling van thema 3 (skateboarden) aan
  • Via deze link tref je de doorvertaling van thema 4 (rolstoelbasketbal) aan
  • De statische beelden (fotografie) en begeleidende copy zijn te ontvangen door een mail te sturen naar: doorlopendeleerlijnen@nocnsf.nl

Binnen de doorlopende leerlijn voor trainer-coaches gebeurt er veel. Van pilotgroepen op niveau 3 (zelfstandig trainer-coach en instructeur) tot en met het ontwikkelen van een nieuwe opleiding op niveau 6 (Topcoach).

Op de verschillende pagina’s delen we periodiek de belangrijkste zaken en ontwikkelingen, die horen bij het specifieke niveau.

Online campagne Grootmakers voor (aspirant) trainer-coaches

Januari 2022

Een goede trainer-coach is goud waard, ongeacht het niveau waarop hij of zij actief is. Dat zorgt er onder andere voor dat sporters verantwoord begeleid worden en meer plezier uit de sport halen. Een aantal sportbonden is samen met opleidingspartners in het onderwijs gestart met pilots om een nieuwe gezamenlijke opleiding te ontwikkelen en aan te bieden voor niveau 3 t/m 5. Om de jonge doelgroep te bereiken, wordt er met de betrokken sportbonden een online wervingscampagne ontwikkeld.