Topsportstrategie 2032 1

Topsportstrategie 2032

NOC*NSF en de sportbonden hebben de ambitie om bij de tien meest succesvolle topsportlanden ter wereld te horen. We willen presteren, verrijken en inspireren! Door te excelleren in sport dragen we bij aan het welzijn en geluk van Nederlanders. Samen op weg naar het sportiefste land ter wereld. Samen op weg naar een grotere maatschappelijke waarde van topsport. De Topsportstrategie 2032 beschrijft de stappen die we samen gaan zetten om deze ambitie te realiseren.

Topsportstrategie 2032

We werken vanuit onze teamwaarden

 

 • Excelleren
  Excelleren zit in elke keuze die we maken om onze ambities te realiseren. Elke dag beter en sterker worden. Grenzen verleggen. Jezelf overtreffen. De wereld veroveren. Wij streven naar het hoogst haalbare. Naar de beste versie van onszelf. Daar geven we alles voor. Onderweg naar die ene dag, dat ene moment dat alles klopt. De perfecte wedstrijd. 

 • Respect
  Binnen de lijnen, in het bad, op het veld, de mat of de baan. Daar gaan we de strijd aan en maken we de wedstrijd hard. Daar spreekt de waarheid en wint de beste. We strijden op waardige wijze. Zo winnen we. Zo verliezen we. Met respect voor regels, officials, tegenstanders en elkaar. Alleen zo willen we de allerbeste worden. Dat stralen we uit en laten we zien. Ook als het moeilijk wordt. 

 • Samen
  TeamNL zijn we samen; sporters, coaches en staf. Samen is onze route naar succes. Samen is geven en nemen. Erkennen en waarderen. Samen is voor elkaar in de wind rijden. Maar ook elkaar uitdagen, scherp houden, aanspreken, troosten en inspireren. Samen is elkaar beter en sterker maken. Zo help ik jou aan een medaille. En jij mij. 

05. Vertrekpunt (1)

Vertrekpunt

 • Mijlpalen

 • Het verhaal van Noor

 • Studie top 10

 • Sportagenda 2032

 • Strategisch Kader Topsport 2032

Lees meer over het vertrekpunt

Doelen Topsportstrategie 2032:

1. Presteren

Onze topsporters leveren betekenisvolle mondiale prestaties

We willen presteren in een divers palet aan sporten. Een prestatie krijgt meer betekenis en glans als deze op een verantwoorde en geloofwaardige manier behaald wordt. Maar ook het evenement zelf heeft invloed op de waarde van een prestaties. We herinneren ons allemaal unieke prestaties op Olympische of Paralympische Spelen, of op andere internationaal aansprekende evenementen met een groot bereik.  

2. Verrijken

Onze topsporters verrijken de samenleving met specifieke competenties

We willen als topsport mooie mensen afleveren aan de maatschappij. Mensen die dankzij hun opleiding tot topsporter en het beroep dat ze uitoefenen veel geleerd en ervaren hebben. Al die lessen en ervaringen nemen ze mee in hun carrière na de sport. Daarmee leveren ze zowel tijdens als na hun topsportcarrière een unieke bijdrage aan de samenleving.

3. Inspireren

Onze topsporters inspireren Nederland met de kracht van topsport

Onze topsporters zijn de kopgroep van de sportieve samenleving. Ze inspireren en activeren ons land en maken Nederland trots. We zorgen voor dagelijkse zichtbaarheid van de Nederlandse topsport zodat deze blijft inspireren, activeren en verbinden, ook bij de aanpak van urgente maatschappelijke vraagstukken.

Presteren + verrijken + inspireren = onze maatschappelijke waarde vergroten

Om de positieve aspecten van de maatschappelijke waarde van topsport te vergroten en de negatieve te verkleinen, is een transitie nodig. Met de doelen ‘presteren’, ‘verrijken’ en ‘inspireren’ bereiken we een groot maatschappelijk effect. Namelijk dat topsport iedereen verbindt. Dat het bijdraagt aan het welzijn, geluk en trots van alle Nederlanders. Zo groeit de maatschappelijke waarde van topsport tot grote hoogte.

We verkleinen de potentieel negatieve maatschappelijk waarde door in te spelen op (de risico’s van) matchfixing, anti-doping, integriteit en sociale veiligheid.
Zo krijgen prestaties meer glans en spreken we met recht van een glanzend perspectief. 

Bekijk ook:

Kritische succesfactoren

Onze ambitie groot. En de concurrentie is hevig. Om onze doelen te behalen zijn er drie factoren van cruciaal belang:

 • Substantiële extra financiële middelen. 

 • Focus op de doelstellingen bij de inzet van mensen en middelen.

 • Hoge mate van integrale samenwerking in de organisatie van topsport​.

   

Governance

Samenwerking binnen topsport is vaak maatwerk. Binnen de uitvoeringslijnen komt de samenwerking tussen NOC*NSF, de sportbonden en TeamNL centra op verschillende manieren tot uiting.

Sportbonden

Governance

De sportbond is eindverantwoordelijk voor het resultaat en de uitvoering van haar topsport- en opleidingsprogramma’s. Zij kunnen de regie (leiderschap & organisatie) (deels) overdragen aan een andere partij, bijvoorbeeld door de mogelijkheid van clustering of samenwerking met andere commerciële topsportorganisaties.


Governance

TeamNL Centra

Governance

TeamNL centra zijn verantwoordelijk voor de facilitering van de programma’s op de TeamNL centra, voor de samenwerking met gemeenten en provincies en voor het ontsluiten van regionale financiering. TeamNL centra dragen mede verantwoordelijkheid voor realisatie van de (ver)bouw van topsporttrainingsaccommodaties uit de Strategische VastgoedPlanning.


Governance

Vereniging NOC*NSF

Governance

De vereniging NOC*NSF telt 94 aangesloten sportorganisaties, waarvan 77 sportbonden en 17 geassocieerden. Zij vertegenwoordigen samen 320 sportdisciplines, 24.000 verenigingen en 5 miljoen georganiseerde sporters.

De vereniging NOC*NSF stelt de integrale topsportstrategie 2032 vast, stelt algemene richtlijnen op voor succesvolle programma’s vanaf 8 jaar voor het podium en is verantwoordelijk voor het verdelen van de collectieve topsportmiddelen.


Governance

Beroepsorganisatie NOC*NSF

Governance

De beroepsorganisatie NOC*NSF is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling (in samenspraak met de bonden) en de aansturing en organisatie op het gebied van topsport. Belangrijke randvoorwaarde hiervoor is dat de beroepsorganisatie zorgt voor partnerships met sport, overheid en bedrijfsleven. Hierdoor ondersteunt en financiert NOC*NSF programma’s vanuit één centraal loket. Er is sprake van een aanpak, waarin op basis van maatwerk en expertise wordt geïnvesteerd in topsport- en opleidingsprogramma’s. Hierbij onderscheiden we de volgende verschillende rollen: adviseren, monitoren, financieren, controleren en verantwoorden.


Governance