Teamnlwork 12

Uitvoeringslijn 1

We faciliteren en verrijken de TeamNL-carrière​ van topsporters

Ga terug naar topsportbeleid

Wat we gaan doen

In 2032 verrijken topsporters van TeamNL de maatschappij, dankzij de verworven competenties tijdens hun topsportloopbaan, hun topsportprestaties en hun sterke maatschappelijke positie. Deze ambitie bereiken we alleen door de opleiding tot en het beroep topsporter verder te ontwikkelen. Met de mens achter de sporter centraal.  

Het duaal ontwikkelen en positioneren van de sporter in de maatschappij wordt een integraal onderdeel van de TeamNL-carrière. Want wij geloven in zowel de sportieve als de persoonlijke ontwikkeling van de sporter binnen het opleidings- en topsportprogramma. 

De TeamNL-carrière bestaat uit de doelen ‘presteren’, ‘ontwikkelen’ en ‘inspireren’. Onze primaire focus ligt op presteren. Dit wordt ondersteund door een bredere persoonlijke ontwikkeling in een veilige en verantwoorde omgeving. Aangevuld met een voorbereiding op een andere maatschappelijke positie wanneer de topsportloopbaan voorbij is. Dit vraagt om een stevige begeleiding en ondersteuning voor onze topsporters. 

Met deze aanpak vullen we de rugzak van de sporters in elke fase. Van jong en talentvol tot het moment van stoppen. We zijn in staat om topsporters tijdens hun transities en de voorbereiding op de vervolgcarrière goed te begeleiden. Dankzij hun sterke maatschappelijke positie kunnen topsporters hun waarde verzilveren. Voor de sport, sportbond, TeamNL en Nederland. 

Atleten Commissie

“Het is belangrijk dat de duale en persoonlijke ontwikkeling van TeamNL-sporters serieus wordt genomen. Topsporters moeten de mogelijkheid hebben om zich buiten de sport te kunnen ontwikkelen en zo ook na de topsportcarrière een verrijking te zijn voor de samenleving.”

Inge Janssen, Voorzitter atletencommissie NOC*NSF

Verschilmakers

Versterken van de inkomens- en rechtspositie van topsporters 

Verschilmaker

We streven naar een sterkere inkomens- en rechtspositie voor topsporters bij het uitoefenen van hun beroep en verdere professionalisering van dit beroep. Daarom willen we het stipendium doorontwikkelen. De bestaanszekerheid willen we versterken met onder andere pensioenopbouw en betere secundaire voorwaarden. Bovendien moet een bredere doelgroep aanspraak kunnen maken op een inkomen voor het beroep topsporter.


Verschilmaker

(Duaal) Ontwikkelen van de talentvolle sporter en topsporter

Verschilmaker

Topsporters beoefenen een tijdelijk beroep. Al hun energie gaat naar ontwikkelen van competenties om in de top te presteren. Maar ook na de loopbaan plukken ze hier de vruchten van. Deze holistische benadering is de rode draad in de begeleiding van talentvolle sporters. Wij faciliteren en stimuleren hun persoonlijke ontwikkeling optimaal. Passend bij hun fase en ontwikkelbehoefte. Dit doen wij vanuit de combinatie onderwijs, specifieke ontwikkelprogramma's, loopbaan coaching en arbeidsmarktoriëntatie. Zowel voor talentvolle sporters en topsporters als voor gestopte topsporters. Dit vraagt van stakeholders een flexibele benadering van het opleiding- en topsportprogramma, de infrastructuur, de bewustwording van de technische staf en de omgeving.  


Verschilmaker

TeamNL verbindt topsporters

Verschilmaker

Topsporters zijn ons belangrijkste kapitaal. Zij belichamen onze waarden ‘excelleren’, ‘respect’ en ‘samen’. Om hun maatschappelijk waarde optimaal te verzilveren, is het belangrijk om de relatie met hen te versterken en hun ontwikkelreis intensief te begeleiden. We stimuleren het TeamNL-gevoel werken optimaal samen met belangrijke stakeholders.


Verschilmaker