Sportakkoord: Sport verenigt Nederland

Wat is het Sportakkoord?

Het landelijke Sportakkoord is er om sport toegankelijk te maken voor iedereen, in iedere gemeente. Via het lokale Sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente lokaal af hoe zij met elkaar de eigen sport- en beweegambities kunnen bereiken. Met als doel de toekomstbestendigheid van de sport te vergroten. Van de lokale sportakkoorden wordt een actieplan gemaakt. Iedere sportclub kan op elk moment instappen en meedoen.

De ambities van het Sportakkoord

De ondersteuning die sportclubs kunnen ontvangen binnen de lokale Sportakkoorden is gebaseerd op zes geformuleerde thema’s die eraan bijdragen om sport toegankelijk te maken voor iedereen:

Waarom wil je dat sportclubs aansluiten bij het Sportakkoord?

  • Via het lokale Sportakkoord kunnen sportclubs ondersteuning ontvangen. Dat kan een opleiding voor trainers zijn, vraagstukken rondom vrijwilligers, ledenbinding, financiering of procesbegeleiding aan bestuursleden;

  • Van het lokale Sportakkoord wordt een actieplan gemaakt, die lokale partijen gezamenlijk uitvoeren. Dat betekent dat aansluiten bij het lokale Sportakkoord een netwerk oplevert voor sportclubs, die hen nu, maar ook in de toekomst kan helpen bij het maken en uitvoeren van beleid. Samen sta je sterker!

Hoe kunnen sportclubs aansluiten bij het Sportakkoord en ondersteuning ontvangen?

Clubs kunnen zich op meerdere manieren aansluiten bij het Sportakkoord:

  • Door contact op te nemen met de lokale ‘regiegroep’. Dit is een groep van lokale organisaties die betrokken zijn bij het lokale Sportakkoord. Sportclubs kunnen via het lokale Sportakkoord van hun gemeente zien wie dit zijn en bepalen waar raakvlakken zitten tussen de lokale ambities en de ambities van de club.

  • Sportclubs kunnen in contact komen met hun lokale (verenigings-)ondersteuners. Deze (verenigings-)ondersteuners helpen hen verder door op zoek te gaan naar passende ondersteuningsmogelijkheden en dienen hiervoor een aanvraag in bij de Adviseur lokale sport. Bekijk hier het uitgebreide stappenplan voor sportclubs die willen aansluiten bij het Sportakkoord.

Hoe kan jouw sportbond het Sportakkoord ondersteunen?

Rondom de club zijn meerdere verenigingsondersteuners werkzaam. De Adviseur lokale sport werkt graag samen met sportbonden om de lokale behoeften van sportclubs in kaart te brengen om zo de juiste ondersteuning te bieden. De sportbond kan op meerdere vlakken een rol spelen:

  • Hulpvragen van sportclubs die binnenkomen bij de bond kunnen mogelijk via het Sportakkoord ondersteund worden. Hoe? Door contact te leggen met de lokale verenigingsondersteuners of Adviseur lokale sport van de betreffende gemeente.

  • Jouw sportbond kan proactief de ambities bij clubs ophalen en deze delen met de lokale verenigingsondersteuners of de Adviseurs lokale sport. Indien deze behoefte aansluit op het lokale Sportakkoord kan er wellicht ondersteuning vanuit het Sportakkoord geboden worden.

  • Jouw sportbond kan iedere maand aansluiten in het online Teams overleg ‘Stand-up Sportakkoord en Sportbonden’ . Hier kun je meepraten en je laten informeren en inspireren over het Sportakkoord. Er wordt gesproken met Adviseurs lokale sport, collega’s van sportbonden, thema’s binnen het Sportakkoord, voorbeelden van de rol van sportbonden, ontwikkelingen van het Sportakkoord etc. Tevens krijg je toegang tot de Teams omgeving waar verschillende bruikbare bestanden en voorbeelden staan die je verder kunnen helpen Heb je interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op via sportakkoord@nocnsf.nl.

  • Je kan Sportakkoord succesverhalen van sportclubs delen met Adviseurs lokale sport en collega sportbonden middels de Stand-up of nieuwsbrief Sportbonden en Sportakkoord. Input kun je delen via sportakkoord@nocnsf.nl.

  • Betrek sportclubs door met ze te communiceren over het Sportakkoord en verwijs hen door naar clubbase.nl/sportakkoord.

Hoe kan jouw sportbond clubs betrekken bij het Sportakkoord?