Sportdeelname Sportakkoord

Landelijk netwerk nodig: Rotterdam opent eerste loket voor sportaanbieders

8 september 2023
Landelijk netwerk nodig: Rotterdam opent eerste loket voor sportaanbieders

Rotterdamse sportclubs en ondernemers kunnen met ingang van 7 september met al hun vragen terecht bij het eerste sport- en beweegloket. De al langer bestaande Rotterdamse aanpak wordt een voorbeeld voor het landelijke netwerk van sport- en beweegloketten. Door de toenemende druk op sportclubs en complexer wordende regelgeving is er in de sportsector grote behoefte aan informatie en ondersteuning.

Voor sportaanbieders – zowel verenigingen als ondernemers – is het vaak onduidelijk waar ze advies en hulp kunnen krijgen. Daarom is in het Sportakkoord II afgesproken om een landelijk netwerk van sport- en beweegloketten op te zetten.

Samenwerking tussen alle betrokken partijen

Dat het eerste sport- en beweegloket in Rotterdam tot stand komt, is geen toeval. De betrokken partijen in de stad werkten al langer intensief samen en hebben een effectieve werkwijze opgebouwd. Elk stadsdeel heeft een verenigingsconsulent als lokaal aanspreekpunt voor alle sportclubs. Sportregisseurs onderhouden daarnaast het contact met de commerciële sportaanbieders. Zij kennen het landschap van instanties en kunnen daardoor vragende partijen koppelen aan de geschikte ondersteunende partij. Dat kan de gemeente zijn, maar ook een sportbond of een ondersteuning vanuit Rabo Clubsupport

Gert-Jan Lammens, directeur van Rotterdam Sportsupport: “We zijn heel trots op de erkenning die we nu krijgen van alle strategische partners uit het Sportakkoord II. We bouwen verder aan vitale, veilige en toekomstbestendige clubs, zodat nog meer Rotterdammers sportief en maatschappelijk mee kunnen doen. De inzet van Sportregie, Sportplusverenigingen, Schoolsportvereniging, Pedagoog op de club en Beweegcoach zijn daar al goede voorbeelden van. We blijven hierbij samenwerken met partners zoals MEE Rotterdam-Rijnmond, Beweegalliantie en diverse lokale zorg- en welzijnsorganisaties.”

Sportaanbieders vitaal houden

Ook NOC*NSF vindt clubondersteuning heel belangrijk. Guido Davio, directeur Sportparticipatie: “We hebben in ons land meer dan 20.000 verenigingen, een sportinfrastructuur die onder druk staat doordat de clubs steeds meer moeten doen en regelen met minder mensen. Ondersteuning en kennis die clubs nodig hebben, is nu vaak versnipperd; deze centrale loketten dragen echt bij aan het behoud van vitale verenigingen.”

Sportbonden vormen een essentiële schakel tussen de verschillende partijen. Gert-Jan Kraaijeveld, adjunct directeur KNKV: “We hebben met Rotterdam concrete afspraken over hoe we samenwerken en clubs ondersteunen. Als sportbond werken wij actief mee aan een landelijk dekkend netwerk van lokale sport- en beweegloketten. We hebben één gezamenlijk doel: onze clubs zo goed mogelijk helpen met hun uitdagingen of ambities met onze sport specifieke kennis over korfbal.”

Eerste in een reeks

Inmiddels wordt er ook op andere plekken in het land gewerkt aan de oprichting van lokale sport- en beweegloketten. Concrete initiatieven op dit moment zijn de Achterhoek, Utrecht, Leusden, Amsterdam, Hilversum, West-Friesland, Dordrecht, Gouda, Zoetermeer, Helmond en Maastricht. Een landelijk coördinatieteam van adviseurs lokale sport, werkt gedurende de looptijd van Sportakkoord II, tot en met 2026, aan een landelijk netwerk van sport- en beweegloketten.

Meer over sport- en beweegloketten

Op deze pagina vind je alles over sport- en beweegloketten. Meer informatie over het Rotterdamse sport- en beweegloket vind je hier.

Deel dit artikel op social media: