Sportagenda Home 760

Wat kun je als sportclub met het sportakkoord?

Elke gemeente legt in een lokaal sportakkoord vast welke veranderingen men lokaal wil bereiken.

Als sportclub kun je meebeslissen over de gewenste veranderingen en kun je een beroep doen op de financiële middelen die beschikbaar zijn om invulling te geven aan die gewenste veranderingen.

Waarom wil je als sportclub aansluiten bij het Sportakkoord?

  • Via het lokale Sportakkoord kunnen sportclubs ondersteuning krijgen. Dat kan een opleiding voor trainers zijn, vraagstukken rondom vrijwilligers, ledenbinding, financiering of procesbegeleiding aan bestuursleden.

  • Van het lokale Sportakkoord wordt een actieplan gemaakt dat lokale partijen gezamenlijk uitvoeren. Dit betekent dat aansluiten bij het lokale Sportakkoord je als sportclub een netwerk oplevert, dat je nu, maar ook in de toekomst kan helpen bij het maken en uitvoeren van beleid. Samen sta je sterker!

Hoe kun je als sportclub aansluiten bij het Sportakkoord en ondersteuning ontvangen?

Clubs kunnen zich op meerdere manieren aansluiten bij het Sportakkoord:

  • Door contact op te nemen met de lokale 'regiegroep'. Dit is een groep van lokale organisaties die betrokken zijn bij het lokale Sportakkoord. Sportclubs kunnen via het lokale Sportakkoord van hun gemeente zien wie dit zijn en bepalen waar raakvlakken zitten tussen de lokale ambities en de ambities van de club.

  • Sportclubs kunnen in contact komen met lokale clubondersteuners in hun gemeente. Zij helpen je verder door op zoek te gaan naar passende ondersteuningsmogelijkheden en dienen hiervoor een aanvraag in.