Meisje paardrijden

Positieve sportcultuur

Een positieve sportcultuur is van groot belang om jongeren gemotiveerd te houden om voldoende te sporten en sportief te bewegen. Ontwikkeling, plezier en sociale veiligheid staan hierbij centraal.

De afgelopen jaren heeft bijna 60 procent van alle sportbonden gewerkt aan een plezierig en veilig sportklimaat. Via het deelakkoord Positieve Sportakkoord binnen het Sportakkoord is voor iedere sportbond de mogelijkheid ontstaan om aanpassingen door te voeren die bijdragen aan een positieve sportcultuur. Als resultaat hebben deze sportbonden aanpassingen doorgevoerd die zorgen voor het leuker, veiliger, eerlijker en zorgelozer maken van de sport in Nederland.

Sportbonden die aan de slag zijn gegaan met een positieve sportcultuur hebben zich gefocust op (een aantal van) deze thema’s:

  • Aanpassen van huidige spelregels voor meer sportplezier en positief benaderen van rangen en standen
  • Aanpassen van aanbod voor jeugd ten behoeve van sportplezier
  • Bewaken en behouden van ondergrens bij sportclubs voor een positieve sportcultuur
  • Bevorderen van een positieve sfeer op de vereniging vooral gericht op sportbestuurders en ouders
  • Bevorderen van pedagogisch en didactisch handelen van de trainer-coach
Bekijk de wijzigingen per sportbond