Sportagenda Home 760

De reis naar de sportiefste jeugd van de wereld

Het sport- en beweeggedrag van de Nederlandse jeugd staat onder druk. Jongeren sporten te weinig en voelen zich hier ook onvoldoende voor aangemoedigd. De visie op jeugdsport beschrijft waarom er nu een (nieuwe) visie op jeugdsport nodig is en hoe we de komende jaren sturing en richting geven aan de reis naar de sportiefste jeugd van de wereld.

Lees hier de visie op jeugdsport

De visie op jeugdsport als onderdeel van de Sportagenda 2032 en de Gezonde Generatie in 2040

De visie op jeugdsport is een verdieping op de Sportagenda 2032 met betrekking tot de specifieke doelgroep jeugd van 0 tot 18 jaar. Het draagt bij aan de ambitie om van Nederland het sportiefste land ter wereld te maken, met als doel om voor de jeugd, in alle levensfases en op alle ambitieniveaus, dagelijks sportplezier te realiseren.

Met deze visie dragen we bij aan het behalen van de streefdoelen uit de Sportagenda 2032 waar jeugd specifiek wordt benoemd. Door vanaf het begin de focus te leggen op jeugd wordt een goed fundament gebouwd dat bijdraagt aan een vitaal, sociaal, ambitieus en trots Nederland.