Basketbal Team

School en Omgeving

Het programma 'School en Omgeving' (voorheen rijke schooldag) is bedoeld om kinderen en jongeren tijdens hun basis- en middelbare schooltijd in aanraking te brengen met aanvullende activiteiten op het gebied van sport, cultuur, cognitieve begeleiding en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Voor sportbonden, sportpartners en lokale sportclubs vormt dit programma een belangrijke mogelijkheid om de kracht van sport en sportief bewegen te verankeren in de ontwikkeling van de jeugd. Op deze pagina vind je informatie voor sportbonden en sportclubs.

Voor sportbonden

Sportbonden spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van het programma School en Omgeving. Ze hebben bij uitstek de positie om het programma relevant te maken voor hun achterban op lokaal niveau. Door sportclubs te stimuleren deel te nemen aan het programma verruimen we de openingstijden van de sport en professionaliseren we onze sector, ontzorgen we de school en docenten, verbinden we opvoedingsmilieus en versterken we lokale gemeenschappen. Zo dragen we bij aan een veerkrachtige samenleving en gezonde generatie in 2040.

Lees verder

Voor sportclubs

School en Omgeving is een landelijk programma dat op lokaal niveau wordt vormgegeven door coalities. Voor sportclubs biedt dit programma een belangrijke mogelijkheid om de kracht van sport en sportief bewegen te verankeren in de ontwikkeling van de jeugd en zo bij te dragen aan een veerkrachtige samenleving. Samen met de onderwijssector (en andere sectoren) geven we invulling aan de rijke schooldag door op lokaal niveau met zoveel mogelijk scholen structureel sportactiviteiten te organiseren.

Lees meer