Jeugdsport: van jongs af aan vaardig in bewegen

NOC*NSF is ervan overtuigd dat we veel te winnen hebben met sport. Zo is voldoende sporten en bewegen goed voor onze gezondheid, maar draagt sport bijvoorbeeld ook bij aan de sociale samenhang in onze samenleving. Daarom zet NOC*NSF zich in om voor iedereen in Nederland optimale sportomstandigheden te creëren.

Daarbij richten we ons ook op de jeugd. Het is onze ambitie om ieder kind en alle jongeren de kans te bieden met plezier te sporten en bewegen en zo de basis te leggen voor een leven lang sport- en beweegplezier. Om die ambitie waar te maken richt NOC*NSF zich samen met sportbonden en andere partners op verschillende thema’s en projecten die hieraan bijdragen:

Ontwikkeling Jeugdsportplan

Momenteel werkt NOC*NSF samen met een groot aantal sportbonden aan het opstellen van een Jeugdsportplan. Samen formuleren we een aantal fundamentele, sportgenerieke uitgangspunten die een positief effect hebben op het sportplezier van de jeugd. Met behulp van dit plan willen we de komende jaren sturing en richting geven aan jeugdsport in Nederland. Het Jeugdsportplan dient straks als referentiekader voor de georganiseerde sport, geeft daarmee houvast en biedt handvatten die helpen bij het creëren van meer sportplezier voor de jeugd.

Heb je vragen over het Jeugdsportplan? Neem dan contact op met Lars Cornelissen via de contactbutton onderaan deze pagina.

Breed Motorische Ontwikkeling (BMO)

Een brede motorische ontwikkeling is voor ieder kind van belang. Het zorgt ervoor dat ze met plezier gaan én blijven sporten en bewegen, een leven lang. Uit onderzoek blijkt dat een brede motorische ontwikkeling bij kinderen een positief effect heeft op hun gezondheid, sportdeelname en persoonlijke ontwikkeling. Hierbij kan je onder andere denken aan:

  • Gezondheid: motorisch vaardige kinderen bewegen en sporten over het algemeen meer waardoor deze kinderen fitter zijn en nog vaardiger worden.

  • Sportdeelname: motorisch vaardige kinderen kunnen makkelijker switchen van sport en ontdekken sneller een sport die bij hen past.

  • Persoonlijke ontwikkeling: motorisch vaardige kinderen creëren meer succeservaringen, hebben meer zelfwaardering en leren makkelijker nieuwe vaardigheden aan.

Talentontwikkeling

Uit onderzoek blijkt eveneens dat kinderen die zich al op jonge leeftijd motorisch breed ontwikkelen en zich pas na 12-jarige leeftijd focussen op één sport, de reis richting topsport ook uitstekend kunnen volbrengen.

Projectteam BMO

De KNGU, KNHB, Nevobo en KNVB zetten zich vanuit het projectteam Breed Motorische Ontwikkeling in om de kennis over Breed Motorische Ontwikkeling binnen de sport te vergroten en alle sportbonden te ondersteunen met de doorontwikkeling van hun programma’s op dit gebied. Dat doen ze samen met NOC*NSF en Kenniscentrum Sport- en Bewegen.

Pedagogisch sportklimaat

Om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren gemotiveerd blijven om voldoende te sporten en bewegen is het van groot belang om een positief sportklimaat te creëren waarin ontwikkeling, plezier en sociale veiligheid centraal staan. Immers, een negatieve ervaring als pesten, discriminatie of een trainer die niet goed weet aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de jeugd kan ervoor zorgen dat jonge sporters besluiten te stoppen.

Een positief sportklimaat wordt ook wel een pedagogisch sportklimaat genoemd. Het gaat hierbij om een sportklimaat waarin het kind centraal staat. Hoe een pedagogisch sportklimaat er in de praktijk uitziet kan per sportclub en individu verschillen. Op de website www.pedagogischsportklimaat.nl vind je daarover meer informatie, onderzoek en handige tips, tools en praktijkvoorbeelden waarmee o.a. trainers, sportbestuurders en clubkadercoaches direct aan de slag kunnen gaan.

Centrum Veilige Sport Nederland

NOC*NSF zet zich in voor optimale sportomstandigheden voor iedereen. Dat betekent ook een sociaal veilige sportomgeving. Die zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Grensoverschrijdend gedrag, dat kan echt niet. Daarom is er het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) waar je terecht kunt met vragen en twijfels over grensoverschrijdend gedrag of daar melding van kunt maken. Het CVSN ondersteunt sportclubs ook bij het maken van beleid, advisering en voorlichting en helpt bij de preventie van incidenten.

Basisnormen Integriteit Verenigingen

Bij het creëren van optimale sportomstandigheden voor iedereen in Nederland, waaronder de jeugd, is integriteit een onmisbaar fundament. In het Sportakkoord is vastgelegd dat alle gemeenten in overleg met hun vereniging een ‘ondergrens’ opstellen voor een positieve sportcultuur en tegen grensoverschrijdend gedrag. De VSG, NOC*NSF en sportbonden stelden daartoe gezamenlijk een voorbeeldmodel op: het model Basisnormen Integriteit Verenigingen.

Contact

Meer weten? Of heb je vragen over het jeugdsportplan, breed motorische ontwikkeling of een pedagogisch sportklimaat? Neem contact op met Lars Cornelissen.  

lars.cornelissen@nocnsf.nl