Benthe Header

Jeugdsport

Sporten en sportief bewegen vormen een belangrijke basis voor een sportieve en gezonde generatie. Het beweeggedrag van kinderen op jonge leeftijd voorspelt in hoge mate de levensstijl op latere leeftijd. Het is onze ambitie om ieder kind en alle jongeren de kans te bieden met plezier te sporten en bewegen en zo de basis te leggen voor een leven lang sport- en beweegplezier.

Om die ambitie waar te maken richt NOC*NSF zich samen met sportbonden en andere partners op verschillende thema’s en projecten die hieraan bijdragen.

Streefdoelen

  • In 2032 heeft alle jeugd een sociaal veilige sportplek.

  • In 2032 staat bij alle jeugd een leuke, aantoonbare bekwame trainer voor de groep die zorgt voor een verantwoorde ontwikkeling in en door sport.

  • In 2032 kan alle jeugd (ongestructureerd) sporten en sportief bewegen op een manier die aansluit bij eigen wensen, behoeftes, niveau en ambitie.

  • In 2032 heeft alle jeugd een goed fundament om een leven lang plezier te beleven aan sport en sportief bewegen.

  • In 2032 heeft ieder kind aantoonbaar een plek in de buurt om te sporten en sportief te bewegen die past en waar je je thuis kunt voelen. Niemand wordt hierbij uitgesloten en de ervaren belemmeringen nemen we weg.

  • In 2032 zien ouders/verzorgers van de jeugd het belang van sport en sportief bewegen in, leren begrijpen wat hun (veranderende) rol hierbij is en passen dit toe naar gelang het kind opgroeit.

  • In 2032 is de sport- en beweegsector mede vormgever aan de gezonde generatie en de rijke schooldag, waardoor alle jeugd elke schooldag beweegt.