Sportdeelname Sportakkoord Onderzoek Gezonde Generatie

District Spots bieden jongeren veilige sportplekken waar ze zich kunnen ontwikkelen

21 februari 2023
District Spots bieden jongeren veilige sportplekken waar ze zich kunnen ontwikkelen

Iedereen verdient de kans om te sporten in zijn eigen wijk en omgeving. Daarom is NOC*NSF vorig jaar, samen met de Johan Cruyff Foundation, de Krajicek Foundation en sportbonden, gestart met het project District Spots. Deze vorm van community-based sporten biedt jongeren in 23 Nederlandse gemeenten waar het opleidingsniveau en inkomen gemiddeld lager liggen, een plek om te sporten in hun eigen wijk.

Uit kwalitatief onderzoek van het Mulier Instituut blijkt nu dat jongeren deze spots als veilige sportomgevingen ervaren, waar zij zich sportief én persoonlijk kunnen ontwikkelen.

Een plek waar jongeren gezien worden

Volgens de kartrekkers, de projectleiders én de coördinatoren op de District Spots, bieden de spots jongeren een veilige plek om activiteiten uit te proberen. Zo kunnen ze ontdekken waar ze goed in zijn. En nog belangrijker: ze hebben het gevoel ergens bij te horen. Jongeren voelen zich thuis op een plek waar ze gezien, erkend en herkend worden. District Spots bieden dat.

Groei in ontwikkeling

De kartrekkers geven aan dat zij groei in de persoonlijke ontwikkeling zien bij de jongeren die de spots bezoeken. Jongeren die helpen bij het opzetten van de activiteiten en actief meedenken, krijgen meer zelfvertrouwen en voelen zich trots - zowel op zichzelf als op de District Spot. Ook zien de kartrekkers dat de jongeren discipline en sociale vaardigheden ontwikkelen. Een aantal jongeren geeft aan dat ze op de District Spot leren doorzetten, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen.

Sportactiviteiten centraal

Sportieve activiteiten aanbieden op de District Spot is zowel een doel op zich als een middel om het leven van jongeren op een nuttige manier in te vullen. Kartrekkers zien veel enthousiasme bij jongeren die deelnemen aan de activiteiten. Ze komen in aanraking met nieuwe sporten, maar ook met andere jongeren uit de wijk. Ook zien de kartrekkers een groei in het aantal deelnemers en op sommige plekken zelfs in het aantal jongeren dat betrokken is bij de uitvoering van de District Spots.

Deel dit artikel op social media: