NOC*NSF Sportbonden Gezonde Generatie

Met District Spots nieuwe lokale sport- en ontmoetingsplekken 'voor en door jongeren' van start

20 mei 2022
Met District Spots nieuwe lokale sport- en ontmoetingsplekken 'voor en door jongeren' van start

Sporten en sportief bewegen in buurten waar het opleidingsniveau en inkomen gemiddeld lager ligt is helaas nog altijd minder vanzelfsprekend. Daarom is het juist voor jongeren in deze buurten belangrijk om hen extra te motiveren en te inspireren met sport. NOC*NSF heeft in samenwerking met de sportbonden, Johan Cruyff Foundation en Krajicek Foundation 23 gemeenten geselecteerd waar District Spots worden ontwikkeld. Dit zijn lokale sport- en ontmoetingsplekken 'voor en door jongeren', waar een breed en kwalitatief goed sportaanbod wordt aangeboden voor jongeren uit de wijk. Op 19 mei is de eerste District Spot van start gegaan in de gemeente Zaanstad.

Aansluiting vinden bij de leefwereld van jongeren

De District Spots dienen als een (sportieve) locatie waar jongeren samen komen, kunnen sporten en bewegen en waar voldoende aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling. De invulling van iedere District Spot wordt vormgegeven door lokale werkgroepen bestaande uit  onder andere partners, gemeenten, jongeren- & welzijnswerk en sportorganisaties.

In de werkgroepen sluiten ook intrinsiek gemotiveerde en ondernemende jongeren aan. Met hun rol binnen de District Spots kunnen zij zich (blijvend) inzetten om de lokale sportparticipatie en (sport)plezier van buurtgenoten te verhogen. Sport- en cultuurclub Triple ThreaT uit Haarlem gaat een inspirerende en ondersteunende rol spelen bij de ontwikkeling van de District Spots.

Het is belangrijk jongeren zelf te betrekken en inspraak te geven. Zo zorg je dat je aansluit bij dat wat zij leuk en belangrijk vinden.
Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF

"Het is belangrijk jongeren zelf te betrekken en inspraak te geven. Plekken waar niet alleen sport centraal staat, maar vooral ook de community vorming. Zo zorg je dat je aansluit bij dat wat zij leuk en belangrijk vinden", zegt Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF.

"Op deze manier blijven jongeren ook voor een langere periode betrokken. Dat is nu extra belangrijk, want juist de sportdeelname onder jongeren is hard geraakt door de coronacrisis en het herstel nog zeer beperkt." 

NOCNSF Poelenburg 16 District Spot760

Deel dit artikel op social media: