Sportdeelname Gezonde Generatie

Op jonge leeftijd het fundament leggen voor een leven lang sport

Yvonne Derksen 25 april 2022
Op jonge leeftijd het fundament leggen voor een leven lang sport

Sport en bewegen is een belangrijke basis voor een sportieve en gezonde generatie. Kinderen leggen immers al op jonge leeftijd het fundament voor een leven lang sport- en beweegplezier – wat tot in een zekere mate de levensstijl op latere leeftijd voorspelt. Maar het sport- en beweeggedrag van de Nederlandse jeugd staat onder druk. Uit onderzoek blijkt dat jongeren op dit moment te weinig sporten en bewegen en zich hiertoe onvoldoende aangemoedigd voelen. Willen we de positieve effecten van sport en bewegen dus blijven benutten, dan zal hier verandering in moet komen.

Om vanuit de gezamenlijke sport richting en sturing te geven aan jeugdsport, vond op maandag 25 april de werkconferentie Sportieve Generatie plaats. Tijdens deze werkconferentie kwamen zo’n zestig medewerkers van sportbonden en partners, onder andere van het ministerie van VWS, samen om het gesprek over jeugdsport aan te gaan. Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF, leidde de werkconferentie in: “Laten we vooral nieuwsgierig blijven naar wat jongeren drijft om te sporten, maar ook waarom ze juist níet sporten.”

Aan de slag met jeugdsport

Tijdens de werkconferentie werd stilgestaan bij twee documenten: de nieuwe Visie op jeugdsport en het Jeugdsportonderzoek dat in opdracht van NOC*NSF uitgevoerd is door Calo, onderdeel van Hogeschool Windesheim.

In samenwerking met het themateam Jeugdsport, bestaande uit meerdere sportbonden en NOC*NSF, is de Visie op jeugdsport ontwikkeld. Daarin wordt beschreven wat het belang is van een nieuw jeugdsportplan en hoe er de komende jaren sturing en richting kan worden gegeven aan de reis naar de sportiefste jeugd van de wereld.

Tijdens de werkconferentie Sportieve Generatie gingen de aanwezige partijen aan de slag met de uitwerking van de doelstellingen die bij deze gedeelde visie horen. Met de opbrengst wordt verder vormgegeven aan de Sportagenda en kan de sport het gesprek aan met andere sectoren, zoals het onderwijs.

Behoefte aan meer autonomie en competente trainer-coaches

In opdracht van NOC*NSF heeft Hogeschool Windesheim onderzocht waar kinderen tussen de 11 en 15 jaar oud behoefte aan hebben in de sport. De voorlopige onderzoeksresultaten laten zien dat deze groep jongeren behoefte heeft aan een ontwikkeling van bestaand sport- en beweegaanbod. Onderwerpen zoals het willen hebben van meer autonomie in het bepalen van de sportactiviteit en de behoefte aan sterke trainer-coaches en andersoortig sportaanbod komen hierin terug. Hogeschool Windesheim heeft de tien meest voorkomende punten tijdens de werkconferentie gepresenteerd.

Deel dit artikel op social media: