NOC*NSF Gemeenteraadsverkiezingen

Zorg voor een Sportieve Gezonde Generatie

2 februari 2022
Zorg voor een Sportieve Gezonde Generatie

Sport, bewegen, cultuur en andere vrijetijdsbestedingen zijn een onmisbaar element van een gezonde leefstijl en een vitaal en gezond Nederland. Voor ieder kind van 0-18 jaar. Op de kinderopvang, op school, in de wijk én thuis. Met sport en bewegen worden kinderen fitter, komen zij in aanraking met winnen en verliezen en ervaren zij het gevoel van 'ergens bij horen'. Voor de lichamelijke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen is sporten en bewegen van groot belang. Daarnaast blijkt dat kinderen die nu met plezier sporten vaak ook op latere leeftijd blijven sporten en een gezondere leefstijl hebben.

Helaas blijkt dat het onvoldoende lukt om de jeugd in beweging te houden. Kinderen worden van jongs af aan minder geprikkeld om te spelen en te bewegen, motorische vaardigheden nemen af, oudere kinderen stoppen rond hun pubertijd bij hun sportclub en het sportplezier staat door andere verleidingen, of soms zelfs door negatieve ervaringen, onder druk.

Daarnaast ontbreekt het sommige gezinnen aan de financiële middelen om hun kinderen te laten sporten. Willen we er dus voor zorgen dat Nederland in 2040 de Sportiefste Gezondste Generatie van de wereld heeft, dan moeten we de kracht van preventieve en curatieve kracht van sport optimaal benutten.

Heeft uw gemeente in 2040 ook een Sportieve Gezonde Generatie? 

Als gemeente kunt u sport, bewegen, cultuur en andere vrijetijdsbestedingen voor alle kinderen en jeugd toegankelijker en plezierig maken. Samen met de aanbieders en door het stimuleren en faciliteren van een rijke (school)dag voor ieder kind. Op de kinderopvang, op school, in de wijk en thuis.

U maakt sporten en bewegen leuk en aantrekkelijk door peuters veelzijdig en goed te leren bewegen, voor schoolkinderen veel en gevarieerd aanbod beschikbaar te maken en jongeren de mogelijkheid te geven om hun eigen ambities te halen. Om sportplezier te garanderen, om de positieve waarden van jeugdsport te realiseren en het ongewenst gedrag in de jeugdsport tegen te gaan is het van belang om een toegankelijke, veilige en optimale leeromgeving te creëren.  

Concrete ideeën  

  • Het nieuwe kabinet trekt 1 miljard uit aan kansenongelijkheid/rijke schooldag en noemt als voorbeelden: begeleiding bij huiswerk, sport en cultuur in samenwerking met plaatselijke verenigingen en bibliotheken. Stimuleer scholen de rijke schooldag in te vullen met partners, zoals sport, cultuur, ondernemers en anderen. Ook de beschikbare gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs kunnen door scholen worden ingezet voor gezondheidsbevorderende initiatieven. 

  • Faciliteer de samenwerking tussen kinderopvang, scholen en de cultuur-, vrijetijds-, en  sport- en beweegsector voor een afgestemd aanbod voor kinderen en jeugd, bijvoorbeeld door het inzetten van (gemeentelijke) accommodaties en ondersteuning hierin.  

  • Creëer bewustwording bij ouders en verzorgers over het belang van sport, bewegen, cultuur en andere vrijetijdsbestedingen door middel van informatie via consultatiebureaus, kinderdagverblijven en BSO’s, scholen, buurtsportcoaches en sportclubs.  

  • Ondersteun sportclubs met nieuw sportaanbod voor de jeugd en maak cursusaanbod beschikbaar voor trainers en coaches die zich willen scholen op het gebied van jeugdsport.  

  • Stimuleer en ondersteun clubs met het creëren van een veilig en positief sportklimaat. 

  • Maak sporten toegankelijk voor kinderen uit een kansarme omgeving. Bijvoorbeeld door samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur.  

Sportclubs: zet in op jeugdsport en werk daarin samen

Met sport en bewegen naar de Sportiefste Gezondste Generatie van de wereld in 2040 bereiken we door samen te werken op het gebied van preventie, zorg en welzijn, sport en bewegen, onderwijs, kinderopvang, sociaal werk, werkgevers en andere organisaties. Zowel op landelijk als lokaal niveau.

Door specifiek in te zetten op kracht van jeugdsport kunnen we de jeugd met veel plezier laten sporten en bewegen. Zo wordt een goede basis gelegd voor een Sportieve Gezonde Generatie.

'Sport laat van zich horen'

Dit bericht is onderdeel van de serie 'Sport laat van zich horen' in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert minimaal 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op. Het vergroot de kwaliteit van leven, laat ziekteverzuim dalen, arbeidsproductiviteit stijgen, levensverwachting groeien en criminaliteitscijfers dalen.

Kortom: sport en bewegen zijn geen kostenpost, maar een investering in een sterke en vitale maatschappij.

De Sportcampagne GR2022 is een initiatief van het Sportcampagneteam NL een  samenwerking van sportbonden, NOC*NSF, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Sportkracht12, Vereniging Sport en Gemeenten en met medewerking van Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Mulier Instituut.

Ga voor meer informatie naar: www.sportcampagne.nl  

Deel dit artikel op social media: