NOC*NSF Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenten

Sportevenementen als maatschappelijke inspiratiebron

24 februari 2022
Sportevenementen als maatschappelijke inspiratiebron

Sportevenementen kunnen van grote waarde zijn voor het economisch en maatschappelijk profiel van een gemeente. Een goedgekozen groot of klein sportevenement, gericht op toeschouwers of op actieve sporters, versterkt het profiel van een gemeente. Bovendien stimuleert het de lokale en regionale economie door de liefhebbers die op het sportevenement afkomen. Daarnaast verbindt een sportevenement de inwoners die als vrijwilliger een bijdrage leveren en laat het evenement inwoners op een laagdrempelige manier kennis maken met sport en bewegen.

Toch staat de organisatie van sportevenementen onder druk. Regelgeving wordt steeds complexer waardoor organisatoren het te complex vinden om nog een evenement te organiseren en evenementen financieel niet meer rendabel zijn. Daarnaast ervaren organisatoren het contact met de gemeente in sommige gevallen als erg complex. Door als gemeente actief in te zetten op het faciliteren van sportevenementen wordt het organiseren van een evenement weer aantrekkelijk en versterkt je de lokale economie.

Gemeenten: zet in op sportevenementen die inspireren

Gemeenten kunnen de organisatie van sportevenementen zo aantrekkelijk mogelijk maken. Door met organisatoren in gesprek te gaan over de sportevenementen en mee te denken over de mogelijkheden van een evenement, ontstaat er een nieuwe dynamiek. Maak vooraf kenbaar welke maatschappelijke bijdrage evenementen moeten leveren. Werk samen met organisatoren in het gehele vergunningstraject en stem de eisen en voorwaarden af op het soort evenement. Daarnaast maakt de gemeente door een kleine financiële bijdrage aantrekkelijke maar minder rendabele evenementen vaak wél mogelijk.

Concrete ideeën

  • Maak een beleidsvisie op (sport)evenementen voor 2022-2026;

  • Maak eisen en verplichtingen proportioneel aan het type evenement;

  • Denk mee met de vergunningsaanvraag voor toekomstige evenementen;

  • Stel stimulerings- en sluitpost subsidies beschikbaar.

Sportclubs: organiseer evenementen die inspireren

Het organiseren van evenementen biedt voor sportclubs vele voordelen. Het organiseren van een evenement maakt leden trots en inspireert hen om meer te bewegen. Daarnaast vergroot je met het organiseren van een sportevenement de zichtbaarheid van jouw club. Niet alleen in de regio, maar ook daarbuiten. Je spreekt een breder publiek aan en zet daarmee de sportclub op de kaart. Dit levert zowel maatschappelijk als economisch dus gewin op. Voor zowel de club als zijn leden.

Het Maatschappelijk Activatie Programma

Het Maatschappelijk Activatie Programma (MAP) heeft als doel om de waarde van (top)sportevenementen te vergroten. Het MAP legt verbindingen tussen verschillende (top)sportevenementen verspreid over Nederland en kan een vervanging zijn van, of aanvulling op side-events.

Door samen met lokale organisaties en sportbonden op een laagdrempelige manier invulling aan te geven is het ook organisatorisch en financieel gemakkelijker haalbaar. Het concept wordt ontwikkeld en gebruikt door gemeenten, provincies, sportbonden en evenementorganisatoren. Hiermee wordt het (top)sportevenement benut om verschillende doelgroepen te laten ervaren wat de inspirerende waarde van sport is, in het kader van ‘bewegen het nieuwe normaal’.

Met het Maatschappelijk Activatie Programma komt sport dichter bij de jeugd waarmee we hen en de ouders willen bereiken met de kracht van sport. Voor veel van deze kinderen is sport namelijk niet vanzelfsprekend.

'Sport laat van zich horen'

Dit bericht is onderdeel van de serie 'Sport laat van zich horen' in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert minimaal 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op. Het vergroot de kwaliteit van leven, laat ziekteverzuim dalen, arbeidsproductiviteit stijgen, levensverwachting groeien en criminaliteitscijfers dalen.

Kortom: sport en bewegen zijn geen kostenpost, maar een investering in een sterke en vitale maatschappij.

De Sportcampagne GR2022 is een initiatief van het Sportcampagneteam NL een  samenwerking van sportbonden, NOC*NSF, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Sportkracht12, Vereniging Sport en Gemeenten en met medewerking van Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Mulier Instituut.

Ga voor meer informatie naar: www.sportcampagne.nl  

Deel dit artikel op social media: