NOC*NSF Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenten

Met sport en bewegen naar een energieke en gezonde gemeente

2 februari 2022
Met sport en bewegen naar een energieke en gezonde gemeente

Sport en bewegen helpt om mensen gezond te houden en vitaler te worden. Voor veel ziektes is aangetoond dat bewegen en sporten niet alleen bijdraagt aan het voorkomen ervan, maar ook aan het herstel of het tegengaan van achteruitgang. We moeten de preventieve en curatieve kracht van sport en bewegen optimaal benutten als we in 2040 de gezondste generatie willen.

De harde werkelijkheid van Covid-19 heeft geleerd hoe belangrijk het is om veerkrachtig en vitaal te zijn, in plaats van achteraf steeds meer curatieve zorg te organiseren. Alle reden dus om met sport en bewegen meer in te zetten op preventie door een gezonde en vitale leefstijl. Op landelijk én lokaal niveau.

Sportclubs: ontwikkel laagdrempelig sportaanbod en zorg voor een gezonde sportomgeving

De drempel om te sporten en bewegen zo laag mogelijk maken, verhoogt de kans dat mensen in beweging komen. Het blijkt dat kinderen die met plezier sporten en zo brede motorische vaardigheden opdoen, vaak ook op latere leeftijd blijven sporten en een gezonde leefstijl hebben.

Werk hiervoor samen met andere professionals uit de sector of in jouw wijk. Door ervoor te zorgen dat jouw sportomgeving gezond is, draag je bij aan een gezonde leefstijl van je sporters en bezoekers. Zorg dat je rookvrij wordt, zorg voor verantwoord alcoholbeleid (waaronder NIX18) en biedt ook een gezonde voedingskeuze aan op de accommodatie.

Gemeenten: breng een gezonde en vitale leefstijl dicht bij de mensen

De gemeente kan een gezonde en vitale leefstijl dicht bij de mensen brengen: in de wijk, op school en in de sport. Help sportaanbieders met passend sportaanbod voor mensen die meer willen gaan bewegen. Verbeter de samenwerking tussen zorgprofessionals en het sportaanbod en ondersteun inwoners die een financiële drempel ervaren om aan sport en bewegen te beginnen.

Daarnaast kunt u bijdragen aan een gezonde sportomgeving zonder roken, met gezonde voeding en met een verantwoord alcoholbeleid.

Concrete ideeën voor een energieke en gezonde gemeente

  • Breng mensen met een kwetsbare gezondheid in beweging door lokale samenwerking op te zetten tussen de sportsector en de eerstelijns zorg/ welzijn en sociaal werk.

  • Stimuleer sportclubs om hun sportaanbod laagdrempeliger, passender, en toegankelijker te maken voor mensen met gezondheidsachterstand.

  • Stimuleer de inzet van lokale professionals die de warme introductie verzorgen vanuit zorg en welzijn naar de sportverenigingen en ondernemende sportaanbieders.

  • Vergroot de financieringsmogelijkheden voor sport en bewegen voor mensen, ook volwassenen, die qua gezondheid en financiële situatie kwetsbaar zijn.

  • Stimuleer en help sportaanbieders en sportevenementen om een gezonde sportomgeving te bieden, bijvoorbeeld op het gebied van rookvrij worden, verantwoord alcoholbeleid en gezonde voeding.

  • Gebruik de mogelijkheden van lokale preventieakkoorden en/of sportakkoorden en benut de hiervoor landelijk ontwikkelde richtlijnen en instrumenten.

'Sport laat van zich horen'

Dit bericht is onderdeel van de serie 'Sport laat van zich horen' in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert minimaal 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op. Het vergroot de kwaliteit van leven, laat ziekteverzuim dalen, arbeidsproductiviteit stijgen, levensverwachting groeien en criminaliteitscijfers dalen.

Kortom: sport en bewegen zijn geen kostenpost, maar een investering in een sterke en vitale maatschappij.

De Sportcampagne GR2022 is een initiatief van het Sportcampagneteam NL een  samenwerking van sportbonden, NOC*NSF, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Sportkracht12, Vereniging Sport en Gemeenten en met medewerking van Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Mulier Instituut.

Ga voor meer informatie naar: www.sportcampagne.nl  

Deel dit artikel op social media: