NOC*NSF Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenten

Samenwerken voor een professionele (lokale) sportsector

3 februari 2022
Samenwerken voor een professionele (lokale) sportsector

Om te komen tot een vitale en succesvolle sport- en beweegsector is samenwerking binnen de sector belangrijk. Zowel op landelijk als lokaal niveau. Een afgestemde en/of gezamenlijke agenda van alle sport- en beweegpartners is hiervoor een voorwaarde. Een sportomgeving waar iedereen zich welkom voelt en er maximaal maatschappelijk rendement wordt gehaald. Door deze professionalisering wordt bovendien de samenwerking met ondernemende sportaanbieders en andere sectoren zoals onderwijs, kinderopvang, zorg en welzijn effectiever. De extra investering die hiervoor nodig is verdient zichzelf dubbel en dwars terug. De maatschappelijke kosten worden lager en de kwaliteit van leven in de Nederlandse samenleving hoger.

Gemeenten: maak sportverenigingen vitaler

Als gemeente kunt u sportverenigingen helpen vitaler te worden. Door de (veelal vrijwillige) lokale sport- en beweegsector te versterken, te ontzorgen, te ondersteunen en in haar kracht te zetten kan de sportsector werken aan een nog toegankelijkere, veiligere, gezondere en duurzamere sportomgeving.

Door verenigingen met verschillende soorten professionele begeleiding te ondersteunen helpt u sportverenigingen zich te ontwikkelen. Zo kan een verenigingsmanager de sportvereniging helpen met de ontwikkeling van een visie, de implementatie van de Code Goed Sportbestuur of verduurzaming van de sportaccommodatie.

Als tweede kan een clubkadercoach de sportvereniging helpen met passend vrijwilligersbeleid en daarmee vrijwilligers in hun kracht zetten én het implementeren van een pedagogisch sportklimaat. Als laatste kunnen verenigingsondersteuners of buurtsportcoaches helpen met projecten of het creëren van sportaanbod voor speciale doelgroepen en daarmee ook verbindingen leggen naar zorg, welzijn, onderwijs en andere maatschappelijke organisaties.

Concrete ideeën voor een energieke en gezonde gemeente 

  • Versterk het sportnetwerk van sportverenigingen en ondernemende sportaanbieders.  

  • Bied professionele begeleiding bij het ontwikkelen van een gezamenlijke visie voor de sportvereniging.  
  • Bied professionele begeleiding voor het ontwikkelen van passend vrijwilligersbeleid, inclusief opleiding en ontwikkeling. 

  • Bied professionele projectmatige begeleiding bij het uitvoeren van nieuwe initiatieven.  

  • Zorg voor een verbinding met zorg, welzijn, onderwijs en andere maatschappelijke organisaties door de inzet van een buurtsportcoach. 

'Sport laat van zich horen'

Dit bericht is onderdeel van de serie 'Sport laat van zich horen' in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert minimaal 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op. Het vergroot de kwaliteit van leven, laat ziekteverzuim dalen, arbeidsproductiviteit stijgen, levensverwachting groeien en criminaliteitscijfers dalen.

Kortom: sport en bewegen zijn geen kostenpost, maar een investering in een sterke en vitale maatschappij.

De Sportcampagne GR2022 is een initiatief van het Sportcampagneteam NL een  samenwerking van sportbonden, NOC*NSF, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Sportkracht12, Vereniging Sport en Gemeenten en met medewerking van Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Mulier Instituut.

Ga voor meer informatie naar: www.sportcampagne.nl  

Deel dit artikel op social media: