NOC*NSF Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenten

Met sterke teamcompetities naar een sterke gemeente

23 februari 2022
Met sterke teamcompetities naar een sterke gemeente

Een sportclub met wedstrijden in een sterke teamsportcompetitie biedt vele voordelen voor de gemeente en de regio. De sportclub en zijn spelers vormen een rolmodel voor de jeugd en versterken het gevoel van verbinding en trots van de inwoners. Ook zorgt de sportclub in een sterke teamsportcompetitie voor meer bezoekers aan de gemeente, creëert de sportclub media-aandacht en vergroot het de binding met het lokale bedrijfsleven. 

Toch zien we dat veel sterke teamsportcompetities zich buiten Nederland bevinden. We hebben in Nederland een goede sportinfrastructuur met veel sportclubs die door de inzet van vrijwilligers miljoenen Nederlanders laten sporten. Het is dan ook een gemiste kans dat de succesvolle spelers om sportieve en financiële redenen genoodzaakt zijn om hun Nederlandse sportclub te verlaten en in het buitenland hun sport in een sterke competitie voort te zetten. De mooie resultaten van de Nederlandse sportinfrastructuur zijn daarmee niet meer beschikbaar voor de inwoners en het bedrijfsleven van de gemeente en omliggende regio.  

Gemeenten: zorg met sterke topsportverenigingen voor aantrekkelijke teamsportcompetities

De gemeente kan de sportclub ondersteunen in de kwaliteitsverhoging die voor een sterke teamsportcompetitie nodig is. Door te onderzoeken welke sportclubs de potentie hebben om aan een sterke competitie deel te nemen en in overleg te treden met de sportbonden van deze sportclubs, kan er in samenwerking met andere gemeenten een schaalsprong in de competities worden gemaakt.

Samen kan worden ingezet op deskundigheidsbevordering bij sportclubs, het versterken van de competitie en het zichtbaar maken van de sport in de regio.

Concrete ideeën  

  • Werk samen met sportclubs en bonden om en sterke competities te identificeren in uw gemeente. 

  • Bevorder de deskundigheid bij clubs en draag zo in samenwerking met andere sportclubs en gemeenten bij aan een sterke nationale competitie.  

  • Help sportclubs hun zichtbaarheid te verbeteren door middel van evenementen en de inzet van social media. 
  • Stimuleer de samenwerking met hogescholen en universiteiten voor innovatie en kennisontwikkeling.  

Sportclubs: sterke teams voor meer (financieel) succes

Sterke teams zijn in veel opzichten belangrijk voor een sportclub. Deelname aan sterke competities zorgt vaak voor wedstrijden met meer publiek. En dus voor meer zichtbaarheid. Zichtbaarheid op zijn beurt is weer interessant voor nieuwe sponsoren. Maar niet alleen sponsoring kan een positief gevolg zijn van deelname aan sterke competities. Een sterk eerste team zorgt voor rolmodellen die inspireren. Zowel binnen de club als daarbuiten. Iets wat op zijn beurt mogelijk weer nieuwe leden oplevert en daarmee financiële baten. Een mooie win-winsituatie dus.

'Sport laat van zich horen'

Dit bericht is onderdeel van de serie ‘Sport laat van zich horen’ in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert minimaal 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op. Het vergroot de kwaliteit van leven, laat ziekteverzuim dalen, arbeidsproductiviteit stijgen, levensverwachting groeien en criminaliteitscijfers dalen. Kortom: sport en bewegen zijn geen kostenpost, maar een investering in een sterke en vitale maatschappij. 

'Sport laat van zich horen'

Dit bericht is onderdeel van de serie 'Sport laat van zich horen' in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert minimaal 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op. Het vergroot de kwaliteit van leven, laat ziekteverzuim dalen, arbeidsproductiviteit stijgen, levensverwachting groeien en criminaliteitscijfers dalen.

Kortom: sport en bewegen zijn geen kostenpost, maar een investering in een sterke en vitale maatschappij.

De Sportcampagne GR2022 is een initiatief van het Sportcampagneteam NL een  samenwerking van sportbonden, NOC*NSF, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Sportkracht12, Vereniging Sport en Gemeenten en met medewerking van Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Mulier Instituut.

Ga voor meer informatie naar: www.sportcampagne.nl  

Deel dit artikel op social media: