NOC*NSF Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenten

Maak inclusief sporten en bewegen onderdeel van gemeentelijk beleid

1 februari 2022
Maak inclusief sporten en bewegen onderdeel van gemeentelijk beleid

Oud of jong, homo of hetero, ziek of gezond, arm of rijk, man of vrouw, met of zonder migratieachtergrond, met of zonder beperking. Voor iedereen moet er een plek zijn om te kunnen sporten en bewegen. Toch is dat niet vanzelfsprekend en zien we dat de tweedeling in de samenleving groter wordt. Met sport en bewegen kunnen we deze tweedeling tegengaan en mensen dichter bij elkaar brengen, mensen verbinden en ervoor zorgen dat iedereen zich vrij voelt om te sporten en te bewegen. Kortom, sporten en bewegen voor iedereen!

Wat kan de gemeente doen?

Als gemeente kunt u de drempel om te gaan sporten en bewegen wegnemen en zo een inclusieve sport creëren. Start door in gesprek te gaan met inwoners. Door inwoners te helpen met het vinden van de juiste sportplek, door sportaanbieders te helpen met het anders organiseren van hun sport en door financiële drempels bij inwoners weg te nemen wordt sport en bewegen toegankelijker. Daarnaast kan een betere samenwerking met zorg, welzijn, onderwijs en maatschappelijke organisaties nog betere verbindingen leggen tussen alle inwoners en het sportaanbod in de gemeente. Deze samenwerking kunt u als gemeente faciliteren. Ook de openbare ruimte kan inclusiever door bijvoorbeeld beter toegankelijke speeltuinen of hardlooproutes voor slechtzienden.

Concrete ideeën voor een energieke en gezonde gemeente

  • Stel een beweegmakelaar aan die een warme toeleiding vanuit welzijn naar sporten en bewegen begeleid.
  • Maak het sportaanbod voor specifieke doelgroepen goed vindbaar en passend bij vraag en aanbod in onze regio.
  • Stimuleer de samenwerking tussen zorg, welzijn, onderwijs, andere maatschappelijke organisaties en sportaanbieders zodat inwoners makkelijk kunnen worden doorverwezen en een warme introductie naar een sportaanbieder ervaren.
  • Ondersteun inwoners die vanwege een belemmering niet kunnen sporten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sociale, praktische, financiële toegankelijkheid maar ook de vindbaarheid en het gebruikersgemak van regelingen.
  • Ondersteun sportaanbieders met de implementatie van vraaggericht sportaanbod.

'Sport laat van zich horen'

Dit bericht is onderdeel van de serie 'Sport laat van zich horen' in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert minimaal 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op. Het vergroot de kwaliteit van leven, laat ziekteverzuim dalen, arbeidsproductiviteit stijgen, levensverwachting groeien en criminaliteitscijfers dalen. Kortom: sport en bewegen zijn geen kostenpost, maar een investering in een sterke en vitale maatschappij.

De Sportcampagne GR2022 is een initiatief van het Sportcampagneteam NL een  samenwerking van sportbonden, NOC*NSF, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Sportkracht12, Vereniging Sport en Gemeenten en met medewerking van Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Mulier Instituut.

Ga voor meer informatie naar: www.sportcampagne.nl  

Deel dit artikel op social media: