NOC*NSF Gemeenteraadsverkiezingen Gezonde Generatie Gemeenten Sportcampagne

De sportieve gemeente als bakermat voor een gezonde samenleving

21 maart 2022
De sportieve gemeente als bakermat voor een gezonde samenleving

Nederlandse gemeenten staan voor veel uitdagingen. De woningmarkt, de jeugdzorg, armoede en tweedeling in de samenleving, de energietransitie en de gevolgen van de coronacrisis vragen om urgentie en een daadkrachtige aanpak. Bovendien willen we de vluchtelingenstroom uit Oekraïne een zo warm mogelijk welkom bieden en hen opvangen. De sport en beweegsector kan daar aan - net als aan andere uitdagingen - bijdragen. Sport verbindt, verbroedert en inspireert. Sport is bij uitstek een plek waar je welkom bent en je snel thuis kan voelen. De taal van sport begrijpt iedereen.

Willen we de uitdagingen waar we met elkaar voor staan het hoofd bieden, dan is het belangrijk dat we een vitale samenleving hebben. Een samenleving waarin mensen zowel fysiek, mentaal als sociaal weerbaar zijn. Sport en sportief bewegen kunnen daarin een essentiële rol spelen.

Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt namelijk dat de return on investment van sport en bewegen hoog is. Dat betekent dat elke euro die in sport en bewegen wordt geïnvesteerd, 2,5 euro oplevert. Sport en bewegen vergroot onder andere de kwaliteit van leven, laat ziekteverzuim dalen, arbeidsproductiviteit stijgen, levensverwachting groeien en laat criminaliteitscijfers dalen.

Preventie en gezondheid bovenaan de lokale politieke agenda 

Kinderen die op jonge leeftijd in aanraking komen met sport en bewegen worden fitter, komen in aanraking met winnen en verliezen en ervaren het gevoel van 'ergens bij horen'. Voor de lichamelijke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen is sporten en sportief bewegen van groot belang. Daarnaast blijkt dat kinderen die nu met plezier sporten vaak ook op latere leeftijd blijven sporten en een gezondere leefstijl hebben.

Meer dan genoeg reden dus om preventie en gezondheid bovenaan de lokale politieke agenda te zetten. Sport en bewegen zijn onmiskenbaar de sleutels om daar aan te werken.

Sport en bewegen vergroot onder andere de kwaliteit van leven, laat ziekteverzuim dalen, arbeidsproductiviteit stijgen, levensverwachting groeien en laat criminaliteitscijfers dalen

Sport zorgt voor aantrekkelijke leefomgeving

Ook voor het ruimtelijk domein biedt inzetten op een energieke en sportieve gemeente voordelen. Door als gemeente te investeren in veilige, duurzame en gezonde sportaccommodaties en -terreinen zorgen we namelijk voor meer sportplezier en dragen we tegelijkertijd bij aan de verduurzaming van de gemeente.

Hetzelfde geldt voor de woningmarkt. Een omgeving die uitnodigt om sportief te bewegen stimuleert niet alleen de gezondheid maar zorgt ook voor een aantrekkelijke leefomgeving.

Sportieve Gemeente

Sport als economische motor

Tot slot is sport ook een middel voor de economische ontwikkeling van een gemeente. Een goedgekozen groot of klein sportevenement versterkt het profiel van de gemeente. Bovendien stimuleert het de lokale en regionale economie door de liefhebbers die op het sportevenement afkomen.

Een sportevenement verbindt de inwoners die als vrijwilliger een bijdrage leveren en laat anderen op een laagdrempelige manier kennismaken met sport en sportief bewegen. Hetzelfde geldt voor sterke teamcompetities. Waarbij de sportclub het gevoel van verbinding en trots van de inwoners versterken en zijn spelers bovendien een rolmodel kunnen zijn voor de jeugd. De olympiërs van nu zijn immers ooit begonnen bij de lokale competities van hun gemeente.

Door als (lokale) politiek nu in te zetten op de versterking en professionalisering van de sport- en beweegsector zorgen we voor de meest gezonde generatie in 2040

Gezonde generatie in 2040

Kortom, de maatschappelijke waarde van de sport en sportief bewegen is groot. Investeren in sport en sportief bewegen is investeren in een energieke en gezonde maatschappij.

Door als (lokale) politiek nu in te zetten op de versterking en professionalisering van de sport- en beweegsector zorgen we voor de meest gezonde generatie in 2040. Zorgen we voor aantrekkelijke gemeentes en een aantrekkelijke leefomgeving. Door inwoners van een gemeente te helpen met het vinden van de juiste sportplek, door sportclubs te helpen met het organiseren van hun sport en door financiële drempels bij inwoners weg te nemen.

Door goede samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, kinderopvang, welzijn, vluchtelingenwerk en de zorgsector laten we zoveel mogelijk mensen in alle levensfasen en op alle ambitieniveaus gebruikmaken van de kracht van sport. Met daarbij de gemeente als bakermat van een sterke sector met heel veel vrijwilligers, ondersteund door buurtsportcoaches, clubkadercoaches, verenigingsmanagers, sportparkmanagers en andere professionals.

Deel dit artikel op social media: