NOC*NSF Gemeenteraadsverkiezingen Duurzaamheid Sportverenigingen Sportbonden Gemeenten

Duurzame sportaccommodaties zorgen voor duurzame gemeentes

9 maart 2022
Duurzame sportaccommodaties zorgen voor duurzame gemeentes

De moderne sportaccommodatie is een aantrekkelijke, gezonde en duurzame plek om samen te sporten. Door de verduurzaming kan de energierekening omlaag terwijl de sportaccommodatie een tastbaar voorbeeld van verduurzaming in de gemeente is en het inwoners inspireert hun eigen woning te verduurzamen.

Toch zijn nog veel sportaccommodaties op dit moment gedateerd. Sporthallen ogen vaak ouderwets, energierekeningen van zwembaden, ijsbanen of veldverlichting zijn vaak nog erg hoog en het beheer van velden is niet altijd duurzaam ingericht. Daarnaast worden sportaccommodaties waarvan de gemeente geen eigenaar is, vaak nog vergeten als mogelijkheid voor verduurzaming.

Sportclubs: verduurzaam en maak gebruik van Sport NL Groen

In 2050 moeten alle sportaccommodaties CO2-arm zijn. Met behulp van subsidie, gunstige financiering en de juiste begeleiding kunnen vier van de vijf clubs rendabel verduurzamen. Een nieuwe tool die je daarbij helpt is Sport NL Groen. Sport NL Groen maakt verduurzamen toegankelijk en rendabel voor alle sportclubs van Nederland. Energiecoaches kunnen je daarmee verder op weg helpen. Zo maken we de sportsector samen duurzaam en klaar voor de toekomst.

Innovaties helpen sportsector ook bij de energietransitie

Binnen sportaccommodaties zijn zwembaden een grootverbruiker van energie. Zwembad De Swaneburg heeft laten zien dat het anders kan door met warmtepompen en zonnecollectoren het zwembad CO2-neutraal te maken. Nieuwe innovaties helpen de sportsector ook bij de energietransitie. Bijvoorbeeld door een kunstgrasveld dat het veld koelt en warme wint. Golfbaan De Stippelberg bekeek het thema duurzaamheid vanuit verschillende invalshoeken en is daarmee één van de meest duurzame golfbanen wereldwijd.

Gemeenten: versnel modernisering en verduurzaming van sportaccommodaties

Er ontstaan meer en betere verduurzamingstrajecten door goed in beeld te hebben welke sportaccommodaties kunnen worden verduurzaamd, dit te koppelen aan de verduurzamingsstrategie en sportaanbieders professioneel te begeleiden in de verduurzaming van hun accommodaties. Wanneer dit gecombineerd wordt met een faciliterende rol van de gemeente voor de financieringsmogelijkheden en de samenwerking met bouwers, beheerders en sportaanbieders, kan de gemeente de verduurzaming versnellen.

Concrete ideeën  

  • Maak een verduurzaming- en moderniseringscan voor alle sportaccommodaties in de gemeente.  

  • Geef de verduurzaming van sportaccommodaties een prominente rol in de regionale energiestrategie.  
  • Maak professionele begeleiding voor sportaanbieders met duurzaamheidsambities voor gebouwen beschikbaar. 

  • Maak professionele begeleiding voor duurzaam terreinbeheer beschikbaar.  

  • Zorg voor samenwerking tussen bouwers, beheerders en gebruikers voor het ideale verduurzamingsplan.  

  • Inventariseer financieringsmogelijkheden voor sportaccommodaties en zorg voor eventuele additionele financiering. 

'Sport laat van zich horen'

Dit bericht is onderdeel van de serie 'Sport laat van zich horen' in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert minimaal 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op. Het vergroot de kwaliteit van leven, laat ziekteverzuim dalen, arbeidsproductiviteit stijgen, levensverwachting groeien en criminaliteitscijfers dalen.

Kortom: sport en bewegen zijn geen kostenpost, maar een investering in een sterke en vitale maatschappij.

De Sportcampagne GR2022 is een initiatief van het Sportcampagneteam NL een  samenwerking van sportbonden, NOC*NSF, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Sportkracht12, Vereniging Sport en Gemeenten en met medewerking van Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Mulier Instituut.

Ga voor meer informatie naar: www.sportcampagne.nl  

Deel dit artikel op social media: