Ambitie Sportagenda

Sportakkoord voor sportbonden

Op 1 april 2023 gaat Sportakkoord II van start. Sportbonden kunnen het sportakkoord op meerdere vlakken ondersteunen. 

Services

Vanaf 1 april 2023 is het weer mogelijk om services aan te vragen en uit te voeren. De nieuwe servicelijst wordt aangepast aan de hand van de inhoud van Sportakkoord II. Met elke sportbond die services aanbiedt, wordt contact opgenomen om te bespreken wat dit betekent.

Vanaf 1 april 2023 is het weer mogelijk om services aan te vragen en uit te voeren. De nieuwe servicelijst wordt aangepast aan de hand van de inhoud van Sportakkoord II. Met elke sportbond die services aanbiedt, wordt contact opgenomen om te bespreken wat dit betekent.

Hoe kan jouw sportbond het Sportakkoord ondersteunen?

Rondom sportclubs zijn meerdere verenigingsondersteuners werkzaam. De Adviseur lokale sport werkt graag samen met sportbonden om de lokale behoeften van sportclubs in kaart te brengen om zo de juiste ondersteuning te bieden. Als sportbond kun je op meerdere vlakken een rol spelen:

  • Hulpvragen van sportclubs die binnenkomen bij de bond kunnen mogelijk via het Sportakkoord ondersteund worden. Hoe? Door contact te leggen met de lokale verenigingsondersteuners of Adviseur lokale sport van de betreffende gemeente.

  • Jouw sportbond kan proactief de ambities bij clubs ophalen en deze delen met de lokale verenigingsondersteuners of de Adviseurs lokale sport. Als deze behoefte aansluit op het lokale Sportakkoord kan wellicht ondersteuning vanuit het Sportakkoord geboden worden.

  • Jouw sportbond kan iedere maand aansluiten in het online Teams-overleg 'Stand-up Sportakkoord en Sportbonden'. Hier kun je meepraten en je laten informeren en inspireren over het Sportakkoord. Er wordt gesproken met Adviseurs lokale sport, collega’s van sportbonden en over thema’s uit het Sportakkoord, voorbeelden van de rol van sportbonden, ontwikkelingen van het Sportakkoord en meer. Je krijgt ook toegang tot de Teams-omgeving waar verschillende bruikbare bestanden en voorbeelden staan die je verder kunnen helpen Heb je interesse om aan te sluiten? Neem dan contact met ons op via sportakkoord@nocnsf.nl.

  • Je kan Sportakkoord-succesverhalen van sportclubs delen met Adviseurs lokale sport en collega sportbonden. Deel je input via sportakkoord@nocnsf.nl.