Ambitie Sportagenda

Voor sportbonden

Hoe kan jouw sportbond het Sportakkoord ondersteunen?

Rondom de club zijn meerdere verenigingsondersteuners werkzaam. De Adviseur lokale sport werkt graag samen met sportbonden om de lokale behoeften van sportclubs in kaart te brengen om zo de juiste ondersteuning te bieden. De sportbond kan op meerdere vlakken een rol spelen:

  • Hulpvragen van sportclubs die binnenkomen bij de bond kunnen mogelijk via het Sportakkoord ondersteund worden. Hoe? Door contact te leggen met de lokale verenigingsondersteuners of Adviseur lokale sport van de betreffende gemeente.

  • Jouw sportbond kan proactief de ambities bij clubs ophalen en deze delen met de lokale verenigingsondersteuners of de Adviseurs lokale sport. Indien deze behoefte aansluit op het lokale Sportakkoord kan er wellicht ondersteuning vanuit het Sportakkoord geboden worden.

  • Jouw sportbond kan iedere maand aansluiten in het online Teams overleg ‘Stand-up Sportakkoord en Sportbonden’ . Hier kun je meepraten en je laten informeren en inspireren over het Sportakkoord. Er wordt gesproken met Adviseurs lokale sport, collega’s van sportbonden, thema’s binnen het Sportakkoord, voorbeelden van de rol van sportbonden, ontwikkelingen van het Sportakkoord etc. Tevens krijg je toegang tot de Teams omgeving waar verschillende bruikbare bestanden en voorbeelden staan die je verder kunnen helpen Heb je interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op via sportakkoord@nocnsf.nl.

  • Je kan Sportakkoord succesverhalen van sportclubs delen met Adviseurs lokale sport en collega sportbonden middels de Stand-up of nieuwsbrief Sportbonden en Sportakkoord. Input kun je delen via sportakkoord@nocnsf.nl.

  • Betrek sportclubs door met ze te communiceren over het Sportakkoord en verwijs hen door naar clubbase.nl/sportakkoord.