Handbal Kids 360X216 ANP 5603718

Sport- en beweegloket

Om sportclubs vitaal te houden - zodat ze hun maatschappelijke waarde behouden én vergroten - worden door het hele land allerlei vormen van clubondersteuning aangeboden. Deze initiatieven zijn goud waard voor de tienduizenden sportclubs die Nederland telt. Maar door het grote aanbod is het niet altijd duidelijk welke hulp er is en waar je terechtkan.

Een sport- en beweegloket in elke regio

We streven daarom naar een transparantere, efficiënte en effectieve infrastructuur voor clubondersteuning. Concreet houdt dit in dat er in elke regio in Nederland een sport- en beweegloket komt. Dit is de plek waar sportclubs terechtkunnen met al hun vragen. Ook wordt van hieruit de hulpvraag van de club gekoppeld aan de juiste ondersteuning. Denk aan een training over vrijwilligersmanagement of een opleiding tot trainer/coach.

Wat is een sport- en beweegloket? 

We hebben de gezamenlijke overtuiging dat clubondersteuning beter werkt als sportclubs op één plek terechtkunnen met al hun vragen. We zetten daarom in op één lokaal herkenbaar sport- en beweegloket, van waaruit clubs toegang krijgen tot een breed ondersteuningsaanbod. Het uitgangspunt is dat het voor clubs duidelijk is waar ze terechtkunnen. En dat de ondersteunende partijen 'aan de achterkant' gecoördineerd samenwerken. Hoe dit loket er per gemeente of regio uitziet, is voor een groot deel afhankelijk van de lokale situatie. Wel kunnen landelijke kaders helpen bij de totstandkoming. 

Sport- en beweegloket Dordrecht bundelt lokale krachten

Lia Paasse is één van de drie sportregisseurs in Dordrecht. In deze video vertelt ze hoe zij samen het Dordts sport- en beweegloket vormen: “Als sportregisseurs zijn we het eerste aanspreekpunt voor de sportclubs en ondernemende sportaanbieders in onze gemeente. Om hen de best mogelijke ondersteuning te bieden, werken we intensief samen met alle betrokken partijen, zoals de sportbonden, Platform Ondernemende Sportaanbieders en Rabo ClubSupport.”

Meer weten?

Of wil je aan de slag met het opstarten van een sport- en beweegloket in jouw regio? Neem dan contact op met het landelijke projectteam via sportloket@nocnsf.nl.

Mail ons