Hoe kan mijn sportclub ondersteuning ontvangen - schermen

Hoe kan mijn sportclub ondersteuning ontvangen?

Veel sportclubs staan voor een aantal grote uitdagingen of ambities. Hoe houd je je sportclub vitaal, met voldoende vrijwilligers en tevreden sporters? Hoe zorg je voor voldoende inkomsten, met een solide sponsorbeleid? En hoe kun je de energiekosten drukken, met de juiste verduurzamingsmaatregelen? Gelukkig sta je er niet alleen voor. Er zijn meerdere mogelijkheden om hulp te krijgen bij de uitdagingen en ambities van jouw club waar je club. Hieronder lees je welke stappen je doorloopt om de juiste hulp te krijgen.

Stappenplan voor clubondersteuning

Stap 1. Formuleer je hulpvraag of zoek proactief contact

Bedenk wat je wilt verbeteren bij jouw sportclub. Doe dit samen met verschillende personen binnen jouw club, zodat je de uitdaging vanuit verschillende perspectieven bekijkt. Op een later moment kun je de hulpvraag of ambitie – in overleg met de ondersteunende partij - altijd nog bijstellen. Vind je het lastig om de hulpvraag of ambitie te formuleren? Neem dan direct contact op met de lokale clubondersteuner.

De lokale clubondersteuner kan je ook helpen als je geen urgente uitdaging hebt. Neem dus ook gerust proactief contact op om te sparren over de stand van zaken van jouw club. Of om samen een toekomstbeeld te schetsen.

Hieronder vind je een overzicht van veel voorkomende thema’s:
• Vrijwilligers
• Opleiden en begeleiden van kader
• Duurzaamheid
• Bestuur, strategie en organisatie
• Inclusieve, integere en sociaal veilige sportcultuur
• Maatschappelijke betrokkenheid
• Ledenbehoud
• Marketing en communicatie
• Gezonde sportomgeving
• Sponsorbeleid en financiën
• Talentontwikkeling en topsport

Stap 2. Neem contact op met je lokale clubondersteuner

Bespreek de hulpvraag of ambitie met je lokale clubondersteuner*. Weet je niet bij wie je moet zijn? Dan zijn er aantal plekken waar je met je hulpvraag of ambitie terechtkunt:

• De gemeente
• De sportbond
• Het lokale sportbedrijf
• De buurtsportcoach

*Het verschilt per gemeente hoe clubondersteuning georganiseerd is. De buurtsportcoach of een medewerker van de gemeente, bond of sportbedrijf kan bijvoorbeeld in jouw gemeente de rol van lokale clubondersteuner op zich nemen. Lukt het niet om de juiste persoon te vinden? Neem dan contact met ons op via sportsupport@nocnsf.nl.

Stap 3. Matchen met de best passende ondersteuning

Je lokale clubondersteuner bespreekt - eventueel met andere medewerkers van de gemeente, bond of sportbedrijf - welke ondersteuning passend is. Soms speelt jouw hulpvraag of ambitie ook bij andere clubs en is samenwerking gewenst. Dat bekijkt de lokale clubondersteuner. Vervolgens zorgt de lokale clubondersteuner dat je club wordt gekoppeld aan de partij die de training, cursus of begeleiding aanbiedt.

Stap 4. Aan de slag!

Na onderlinge afstemming tussen de clubondersteuner en de aanbieder, kun je aan de slag. Wanneer je start is afhankelijk van de ondersteuning die je krijgt. Soms kun je meteen deelnemen, maar het kan ook zo zijn dat je even moet wachten, bijvoorbeeld omdat er een vast startmoment is. Of omdat de docent of trainer niet direct beschikbaar is. Je lokale clubondersteuner informeert je hierover.

Meer weten?

Ben je een sportclub en heb je een concrete hulpvraag? Neem dan contact op met je lokale clubondersteuner, de gemeente of de sportbond. Je kunt ook een e-mail sturen naar sportsupport@nocnsf.nl.

Mail ons