SPUK en GALA

het Sportakkoord is samen met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord onderdeel van de brede SPUK regeling.

Op deze pagina vind een kort overzicht van de verschillende akkoorden en de onderliggende onderdelen. 

Introductie

De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040.

De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord.

Voor elke gemeente is voor ieder onderdeel jaarlijks een bedrag beschikbaar. Wanneer een gemeente voor één of meerdere onderdelen een aanvraag indient dan kunnen Sportclubs in de betreffende gemeente hier mogelijk aan bijdragen en daarvoor ondersteunende middelen voor ontvangen.

De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040.

De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord.

Voor elke gemeente is voor ieder onderdeel jaarlijks een bedrag beschikbaar. Wanneer een gemeente voor één of meerdere onderdelen een aanvraag indient dan kunnen Sportclubs in de betreffende gemeente hier mogelijk aan bijdragen en daarvoor ondersteunende middelen voor ontvangen.

Onderdelen

De volgende hoofdthema’s en onderdelen vallen onder de Brede Specifieke Uitkering:

Sport, bewegen en cultuur

 1. 1. Uitvoering lokaal Sportakkoord
 2. 2. Brede Regeling Combinatiefuncties

Gezondheid & Sociale basis

 • 3. Terugdringen gezondheidsachterstanden
 • 4. Kansrijke Start
 • 5. Mentale Gezondheid
 • 6. Aanpak overgewicht en obesitas
 • 7. Valpreventie
 • 8. Leefomgeving
 • 9. Opgroeien in een kansrijke omgeving (OKO) & Vroegsignalering alcoholproblematiek
 • 10. Versterken sociale basis
 • 11. Mantelzorg
 • 12. Eén tegen Eenzaamheid
 • 13. Welzijn op recept

Ondersteunende onderdelen

 • 14. Versterking kennis- en adviesfunctiefunctie GGD
 • 15. Coördinatiekosten regionale aanpak preventie

De volgende hoofdthema’s en onderdelen vallen onder de Brede Specifieke Uitkering:

Sport, bewegen en cultuur

 1. 1. Uitvoering lokaal Sportakkoord
 2. 2. Brede Regeling Combinatiefuncties

Gezondheid & Sociale basis

 • 3. Terugdringen gezondheidsachterstanden
 • 4. Kansrijke Start
 • 5. Mentale Gezondheid
 • 6. Aanpak overgewicht en obesitas
 • 7. Valpreventie
 • 8. Leefomgeving
 • 9. Opgroeien in een kansrijke omgeving (OKO) & Vroegsignalering alcoholproblematiek
 • 10. Versterken sociale basis
 • 11. Mantelzorg
 • 12. Eén tegen Eenzaamheid
 • 13. Welzijn op recept

Ondersteunende onderdelen

 • 14. Versterking kennis- en adviesfunctiefunctie GGD
 • 15. Coördinatiekosten regionale aanpak preventie

Planning

tot 31 maart 2023
Elke gemeente kan tot 31 maart 2023 een aanvraag doen voor één of meerdere onderdelen voor de periode van 1 januari 2023 t/m 31 december 2026.

tot 30 juni 2023
Specifiek voor het Lokaal Sportakkoord en de Brede Regeling Combinatiefuncties dient elke gemeente uiterlijk 30 juni 2023 de plannen in te dienen.

tot 30 september 2023
Voor de overige onderdelen hebben gemeenten tot 30 september 2023 de tijd om de plannen in te dienen.

tot 31 oktober 2023
Elke gemeente kan tot 31 oktober 2023 een aanvraag doen voor programma's die in 2024 of later worden uitgevoerd.

tot 31 maart 2023
Elke gemeente kan tot 31 maart 2023 een aanvraag doen voor één of meerdere onderdelen voor de periode van 1 januari 2023 t/m 31 december 2026.

tot 30 juni 2023
Specifiek voor het Lokaal Sportakkoord en de Brede Regeling Combinatiefuncties dient elke gemeente uiterlijk 30 juni 2023 de plannen in te dienen.

tot 30 september 2023
Voor de overige onderdelen hebben gemeenten tot 30 september 2023 de tijd om de plannen in te dienen.

tot 31 oktober 2023
Elke gemeente kan tot 31 oktober 2023 een aanvraag doen voor programma's die in 2024 of later worden uitgevoerd.

Contact

Sportbonden kunnen bij vragen terecht bij hun accountmanager of de support afdeling.

Accountmanagement

accountmanagement@nocnsf.nl