Sportdeelname Sportakkoord Sportbonden Sportverenigingen

Twintig adviseurs lokale sport gestart

14 mei 2023
Twintig adviseurs lokale sport gestart

Op 1 april 2023 zijn twintig adviseurs lokale sport van start gegaan. De adviseurs spelen tot en met 2026 een belangrijke rol bij het waarmaken van onze gezamenlijke ambities, die zijn vastgelegd in Sportakkoord II.

De adviseurs lokale sport zijn namens alle sportbonden, brancheorganisaties, Platform Ondernemende Sportaanbieders, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en NOC*NSF sparringpartners voor de doorontwikkeling en uitvoering van de lokale sportakkoorden.

Samen sterke en zelfredzame sportclubs realiseren

Een belangrijke ambitie uit Sportakkoord II is het realiseren van sterke en zelfredzame sportclubs die bijdragen aan een vitale samenleving. En die in staat zijn een partnerrol in het sociale domein te vervullen. Hieronder vallen ook commerciële sportaanbieders zoals fitnesscentra en zwembaden. De ambitie is een belangrijke leidraad in het werk van de adviseurs lokale sport.

Sparringpartners en verbindende schakels

Tijdens Sportakkoord I - van 2019 tot en met 2022 – speelden adviseurs lokale sport ook al een belangrijke rol. Dat blijft zo, maar tijdens Sportakkoord II fungeren zij nog meer als sparringpartners en verbindende schakels binnen de lokale sportnetwerken.

Waar kunnen adviseurs lokale sport bij helpen?

Deze nieuwe rol kent een aantal praktische gevolgen. Zo kunnen diensten (of services) voor clubondersteuning nu ook door de lokale clubondersteuners zelf worden aangevraagd. Daarin heeft de adviseur lokale sport geen rol meer. Adviseurs lokale sport kunnen onder meer helpen bij:

  • het realiseren van lokale samenwerkingsverbanden en oprichten van een lokaal sportplatform (bundelen van de lokale sport);
  • coördinatie van clubondersteuning en realiseren van een sport- en beweegloket;
  • de implementatie van de basiseisen voor sociale veiligheid voor sportaanbieders;
  • inhoudelijke vraagstukken rondom clubondersteuning en professionalisering;
  • informatie-uitwisseling en kennisdeling stimuleren.

Benieuwd wie de adviseur lokale sport in jouw regio is?

Op de pagina Adviseurs lokale sport vind je een indeling van adviseurs lokale sport per regio. Heb je een andere vraag over de adviseurs lokale sport? Stuur dan een e-mail naar info@adviseurlokalesport.nl

Foto

Boven, van links naar rechts: Jordi Maassen van den Brink, Pascal Kamperman, Ruben Nijhuis, Manon Zwakenberg, Tom Sloetjes, Hans Slender, Paul Broers en Natasja Heijink.

Onder, van links naar rechts: Jens van der Kerk, Marja Nieuwenhuis, Farhana Bharos, Allard Donker, Jos Kuipers, Hein Veerman, Juul van Cruchten, Egbert Bakker en Thom Gordijn. Ontbrekend op de foto: Ruben Buijserd, Ine Klosters en Gerben Schram.

Deel dit artikel op social media: