Lokalesportplatformen Nocnsf

Het belang van lokale sportplatformen

Een zelfbewuste, toekomstgerichte en sterke sportbranche met een steeds grotere maatschappelijke waarde. Dat is waar de Nederlandse sport naartoe gaat.

Dit vraagt om meer invloed vanuit de branche op gemeentelijk beleid. En daarvoor is samenwerking essentieel. Lokale sportplatformen (of sportraden en kerngroepen) spelen hierin een belangrijke rol. Zij brengen de sport op lokaal niveau samen, fungeren als klankbord en behartigen de belangen van lokale sport- en beweegaanbieders.

De rol van een lokaal sportplatform

Sportplatformen kunnen diverse rollen pakken: adviserend, uitvoerend of belangenbehartigend. Hoe het sportplatform zich opstelt, is afhankelijk van de lokale context. Bijvoorbeeld de wensen van de clubs, hoe het lokale sportnetwerk is georganiseerd en hoe er lokaal wordt samengewerkt.

De kracht van een goed functionerend sportplatform is dat het zich aanpast aan de situatie. Een sportplatform heeft de stem van en het contact met clubs nodig om zijn werk goed te kunnen doen.

Handboek lokale sportplatformen

Toekomst en invloed lokale sportplatformen

De overheid verwacht in de uitvoering steeds meer van de sport. Daarom wordt samenwerking tussen sportclubs steeds belangrijker. Door zich te verenigen, zijn sportclubs beter in staat om passend sport- en beweegbeleid te ontwikkelen.

Sportclubs die zich aansluiten bij het lokale sportplatform hebben meer invloed op welke keuzes lokaal worden gemaakt. Zo zorgen we samen dat zoveel mogelijk mensen met plezier kunnen sporten en bewegen.

Handboek Lokale Sportplatformen

Ben je op zoek naar praktische tools om een lokaal sportplatform op te richten of te versterken? Het Handboek Lokale Sportplatformen helpt je op weg.

Open het handboek

Vraag trajectbegeleiding aan

Als je een lokaal sportplatform wilt starten of doorontwikkelen krijg je veel op je bord. Wat is jouw rol en hoe geef je daar uitvoering aan? Hoe verhoud je je tot het lokale sport- en beweegloket in jouw gemeente? Daarom is het fijn als er een onafhankelijk deskundige kan meekijken en adviseren. Lees meer over trajectbegeleiding in het handboek of stuur ons een e-mail

Een lokaal sportplatform starten?

Neem contact op